V každých komunálních volbách kandiduje za nezávislé, pokaždé dostane od občanů důvěru pro další volební období.

Pane starosto, jak hodnotíte těch uplnulých 15 let?

Uplynulých 15 let, tedy od roku 2000, kdy byla obec Ždírec nad Doubravou rozhodnutím předseda Poslanecké sněmovny PČR stanovena městem, hodnotím jako období úspěšné jak z pohledu zvyšování počtu obyvatel, což je spojeno na naše poměry s rozsáhlou bytovou výstavbou, tak zvyšování počtu pracovních příležitostí. V těchto letech došlo k výstavbě několika firem v průmyslové zóně a vzniku cca 200 pracovních míst. Došlo také k výraznému růstu provozoven služeb ať už obchodních, či zdravotních.

Když se Ždírec stával městem, měl jste jistě určité představy, splnily se aspoň trochu?
Při podávání žádosti o stanovení městem jsme měli určitá očekávání, která se zcela naplnila. Ždírec nad Doubravou vešel více do podvědomí veřejnosti nejen v rámci Kraje Vysočina, ale i v širším okruhu. Již v roce 2000 bylo zřejmé, že titul město je nutné také naplnit. Město musí nabídnout občanům i okolí daleko více funkcí, než-li obec. A troufám si říci, že to se nám podařilo. V městě fungují všechny základí služby a dbáme i na vizuální stránku. To platí i o místní části, patříci k městu.

Měl jste někdy za ta léta chuť takříkajíc s úřadem praštit? Pokud ano, můžete prozradit, proč a kdy to bylo?
Samozřejmě, že není vždy jak se říká posvícení. Ale problémy jsou od toho, aby se řešili. Je vždy potřeba vidět světlo na konci tunelu.

Co za těch 15 let považujete za největší plus v rozvoji města na co můžete být hrdí?
Na tuto otázku jsem již částečně odpověděl. Na co můžeme být hrdí? Na opravenou základní a mateřskou školu, na upravená veřejná prostranství, budovu radnice, dobrou obchodní síť, zdravotnictví, krásné náměstí. Velice dobře pracují spolky, zejména hasičské a to nejen ve Ždírci, ale i v místních částech. Za posledních 15 let jsme vybudovali sportoviště a kulturní zázemí prakticky ve všech místních částech města. Jsme hrdí na to, že můžeme odpovídat na otázku, odkud jsme vždy jednoznačně: jsme ze Ždírce nad Doubravou.

Naopak co považujete za mínus? Získalo město Ždírec se statusem města i některé „městské" nešvary?
Určitě. Lidé, zejména mnozí z těch, kteří se k nám přistěhovali, zapomněli, že žijeme na venkově a pod pojmem město si přestavují celou škálu služeb, jakou my přece jenom poskytnout v maloměstkých poměrech nemůžeme.

Kdyby měli obyvatelé města hodnotit činnost radnice známkou, jakou si myslíte že by vaše radnice dostala? Myslím tím celá, nejen vaši osobu.
Já doufám, že by byla alespoň chvalitebná, vždy je co zlepšovat.

Dá se říci, kolik obyvatel za těch 15 let ve městě přibylo?
Zhruba 450. Problém je v tom, že se nám trochu vylidňují místní části, kde vznikají lokality chalupářů.To není na škodu vzhledu obcí, ale ubývají občané s trvalým pobytem ve Ždírci.

Jak se rozvíjí podnikání? Je vaše průmyslová zóna dostatečně využita? Co může město podnikatelům nabídnout?
Průmyslová zóna určitě splnila ta očekávání, která jsme do ní vkládali. Město nabízí dobré dopravní spojení a snahu maximálně všem podnikatelům vyjít vstříc při výstavbě jejich provozoven.

Co městu Ždírec podle vašeho soudu chybí?
Těch věcí je z pohledu občana jistě dost. Pokud mám určit jednu věc, tak je to lepší kulturní stánek.