Vyježděné koleje, vyplašená zvěř a naštvaní návštěvníci. Tento výčet si motorkáři, kteří brázdí lesy a louky v přírodní rezervaci kolem řeky Brtničky, za rámeček rozhodně nedají. Problém s rychlými stroji správci rezervace přiznávají, ovšem postihnout motoristy za takové chování je podle nich prakticky nemožné.

„Každý rok si alespoň jednou vyjedu na kole na Rokštejn, ale co mě dokáže vždycky vytočit, je skupina na terénních motorkách. Motorkáři vůbec neřeší, kudy jedou, jsou bezohlední, takže když je slyším, tak sesedám,“ popsal čerstvou zkušenost amatérský cyklista Petr Švec. Ten podobnou situaci nezažil poprvé, podle něj jde o každoroční nedílný kolorit téměř každého jeho výletu.

Motorky podél říčky Brtničky překvapily nedávno také Dagmar Cahovou, která si chtěla udělat s rodinou výlet do klidné přírody a místo toho poslouchala řev silných strojů. „Během chvíle kolem nás projelo hned několik skupinek motorkářů,“ potvrdila Cahová.

Na motorkáře nemají páky

V lokalitách se zpřísněným ochranným režimem je zakázáno jezdit mimo vyznačené trasy. „Mimo veřejnou komunikaci na lesní a polní cesty v rezervaci smí motoristé vjet jen v případě, že mají povolení,“ potvrdil Luděk Čech z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, která v této přírodní rezervaci zabezpečuje odbornou péči.

Skutečnost, že si motorkáři jezdí, kde chtějí, trápí i úředníky na kraji. „Z hlediska státní správy ochrany prostředí nemáme dostatek nástrojů, jak tomu zabránit,“ potvrdil Jan Joneš z odboru životního prostředí.

Motorkáři si jsou proto dobře vědomi toho, že je jen těžko někdo dopadne. Ani policisté totiž momentálně na Jihlavsku neevidují případ, který by šetřili jako porušování ochrany životního prostředí. „Všiml jsem si, že dost často nemají poznávací značky. Identifikovat je bude obtížné, navíc se za nimi zvedá prach, takže je kolikrát dost těžké rozeznat jen barvu motorky,“ doplnil postřeh cyklista Švec.

Motorkáři svým chováním v přírodní rezervaci mohou negativně zasáhnout do života zvěře. Zvláště nyní v jarních měsících, kdy se příroda probouzí. „Jízda na motorkách má negativní dopad na přírodu, především nyní v jarních měsících. To je totiž období, kdy spousta druhů hnízdí, dochází k rozmnožování a lesní zvěř potřebuje klid,“ dodal odborník na ochranu přírody, Luděk Čech z AOPK ČR.

Policie v takových případech lidem radí, aby dali o pohybu motorkářů vědět včas 
s tím, že si budou všímat registračních značek a dalších podrobností, které povedou 
k přesné identifikaci. V případě, že se nepodaří chytnout motorkáře na místě, je následný postih problematický.