Přesně rok mohou řidiči umazávat trestné body na polygonu Autoškoly Musil v Jihlavě. Od loňského března této možnosti využilo přes jedenáct set motoristů. Majitel autoškoly Antonín Musil letos počítá s větším zájmem.

„Jen od ledna školení za účelem odpočtů bodů absolvovalo kolem tří set lidí. Myslím si, že letos řidičů bude hodně přes tisíc. A to i přesto, že 
po změně sazebníku některé přestupky už nyní nejsou zahrnuty do bodového systému,“ řekl Musil.

Podle Musila je nyní počet těchto školení dostatečný. „Máme jisté rezervy v kapacitě polygonu. Dá se udělat jeden kurz denně. Kurzů je však nyní tolik, kolik lidé potřebují. Pokud otevřeme víkendové kurzy, jsou během několika málo dnů plné,“ dodal majitel autoškoly. Kurzy na polygonu nejčastěji vyhledávají řidiči, kteří trestné body nasbírali za překročení nejvyšší povolené rychlosti. Hned na druhém 
a třetím místě jsou řidiči, kteří telefonovali za jízdy, a ti, kteří jeli bez bezpečnostních pásů.

„Umazávat body mohou řidiči, kteří jich mají maximálně deset a nesmí v tom být přestupek, který byl ohodnocen šesti a více body. Zájem mají ale i řidiči s jedenácti body. Jim nezbývá než čekat rok, pak jim úřady odmažou čtyři body, a to ještě v případě, že se za daný rok nedopustí žádného dopravního přestupku,“ vysvětlil Musil.

A co na možnosti využít polygon v Jihlavě říkají samotní řidiči? „Určitě bych o tom uvažovala, kdyby se mě umazávání bodů týkalo. Ráda bych si tam někdy vyzkoušela i zdokonalovací jízdy, při kterých člověk nasbírá cenné zkušenosti,“ vyjádřila se Žaneta Růžičková z Pavlova.

Kurz s odpočtem bodů na jihlavském polygonu trvá osm hodin. Tímto způsobem si může řidič odmazat jednou do roka maximálně tři trestné body. „Pro lidi je to náročné. Po kurzu jsou vyřízení, avšak na druhou stranu spokojení, že si tu mohli vyzkoušet nejrůznější modelové situace,“ uzavřel Musil.

ZUZANA MUSILOVÁ