„Bude se zatím jednat o přípravné práce. Nyní pokračuje výběrové řízení na dodavatele. Na polovinu května plánujeme slavnostní položení základního kamene a poté bude zahájena samotná stavba,“ řekl Deníku Jan Rakušan, předseda představenstva Energoklastru, který projekt zastřešuje. Přípravy projektu se oproti původnímu plánu protáhly. Investor počítal se zahájením stavby už v minulém roce.

Nákladný projekt slíbila dotovat 300 miliony korun Evropská unie. „První vědeckotechnický park v kraji bude zaměřen na technologie v energetice. Pracoviště umožní propojení výzkumu a škol s podnikatelským sektorem,“ doplnil Rakušan. Zaměstnávat by centrum mělo kolem 250 specialistů.

Nový areál v průmyslové zóně bude mít 600 metrů čtverečních kancelářských ploch a 1 780 metrů čtverečních laboratoří. Naplno by měl park fungovat od roku 2014. Investorem je obecně prospěšná společnost Energoklastr CTT Vysočina, kterou založil Energoklastr. Mezi hlavní partnery patří Mendelova univerzita a České vysoké učení technické.

Společnost Energoklastr také počítá s tím, že podobně zaměřené technologické centrum vznikne v příštích letech v Telči. „Nyní pracujeme na projektu, stále máme zájem nekomerční výzkumné centrum v Telči vybudovat,“ potvrdil Rakušan. V telčském technologickém centru budou například odborné laboratoře a experimentální bioplynová stanice.

Tento projekt společnosti Energoklastr, který vyjde na sto sedmdesát až dvě stě milionů korun, před časem podpořilo telčské zastupitelstvo. Někteří zastupitelé však s projektem nesouhlasili.

Podle telčského starosty Romana Fabeše může vybudování technologického centra v Telči přinést rozvoj průmyslové zóny. „Zatím je předčasné o tomto záměru nějak více mluvit. Já osobně v tomto projektu vidím možnost, jak nastartovat rozvoj průmyslové zóny a přilákat tam třeba i jiné firmy a investory,“ uvedl nedávno Fabeš.

Technologické centrum v Telči by do lokality s vysokou nezaměstností mohlo přinést nová pracovní místa, a to pro vysokoškolsky vzdělané lidi. Dotovat ho bude z pětasedmdesáti procent Evropská unie.

„Telč jsme si vybrali z důvodu dobré dostupnosti a zajímavého vědeckého zázemí, které v regionu vzniká. Kromě vědecko-technologického parku v Jihlavě je to například Centrum excelence s klimatickým tunelem,“ uvedl před časem předseda správní rady společnosti Boris Šimák s tím, že lokalita také poskytuje větší možnosti pro aplikaci výsledků výzkumu, týkajícího se zpracování biomasy a využití bioplynu, přímo v praxi.

Součástí areálu telčského technologického centra proto mají být i prostory pro vznik nových firem, takzvaný podnikatelský inkubátor.

ZUZANA MUSILOVÁ