Umělec se narodil v polské Vratislavi, kořeny jeho předků sahají až do Haliče. Rodiče museli na sklonku války uprchnout ze Lvova. Na Vysočinu přišel z velkopolských rovin čirou náhodou.

„Před trvalým zakotvením v Havlíčkově Borové jsem dlouho žil ve Žďáru, připravovaná výstava v tomto městě tedy bude mým výtvarným návratem,” říká malíř. Svá díla podepisuje jako Filip T. A. K.

V malířově současné tvorbě se prolínají konkrétní náměty s abstraktními prvky. „V detailech nechávám lidem prostor pro jejich fantazii,“ říká Filip T. A. K. u plátna s názvem Ponorka.

Ivo Havlík