„Oslavy přidělení titulu jsme záměrně nechali až na den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, který připadá na 15. srpna,“ objasnil termín konání slavností žďárský farář Vladimír Vojtěch Záleský.

Program vypukne v areálu žďárského svatostánku už dnes ve čtvrt na šest večer. Při mši svaté dojde na obnovu tradice žehnání bylin, následovat bude večerní pohoštění za doprovodu cimbálové hudby Donava a vernisáž výstavy grafika Miloše Slámy. Jeho díla si zájemci prohlédnou v prostorách, jež byly veřejnosti doposud uzavřené.

„Jedná se o Santiniho schodiště, což je neobyčejně zajímavé architektonické dílo Jana Blažeje Santiniho z doby barokizace původně gotického chrámu. Prostor schodiště propojuje kostel se západním křídlem bývalého konventu a lze jím vystoupit na opatský balkón,“ přiblížil Záleský.

V této části chrámu byly opraveny omítky, cenné barokní štuky, staré dubové schodnice a také původní zábradlí s koženým madlem.
Sobotní program zahájí v deset hodin mše svatá. Té se zúčastní brněnský biskup Vojtěch Cikrle. O půl dvanácté přijde na řadu slavnostní přípitek a poté si lidé budou moci před bazilikou zakoupit poutní oplatky nebo pamětní medaile, které vznikly speciálně pro tuto příležitost.

Medaile ze stříbra přijde zájemce na pět set korun a k dispozici jich bude celkem pět stovek. Jejich výtvarnou předlohu navrhl sakrální umělec Milivoj Husák, plastiku akademický malíř Vladimír Oppl. Sobotní večer vyplní přímo v bazilice koncert duchovní hudby Martina Škampy a Michala Rezka.

V neděli slavnostní program kromě tradiční ranní bohoslužby v devět hodin, kterou oživí taneční vystoupení pětiletých dívek, zakončí v šestnáct hodin mariánské nešpory zpívané v katalánštině.

„Jedná se o dílo skladatele Petra Ebena, které nastudoval náš chrámový sbor Fons,“ podotkl duchovní správce žďárské baziliky.
O úplný závěr oslav se postará průvod, který přenese ostatky zakladatelského rodu Lichtenburků na viditelné místo do nově objevené krypty.
„Tyto ostatky byly patnáct let předmětem antropologického výzkumu a nyní se vracejí zpět do Žďáru,“ uzavřel duchovní baziliky Nanebevzetí Panny Marie Vladimír Vojtěch Záleský.


Lucie Pátková