Návštěvníci mohou rovněž donést některou ze svých vlastních oblíbených her a naučit ji ostatní příchozí. Občerstvení bude zajištěno, pro účastníky jsou připraveny také drobné ceny.