Do nově zrekonstruovaných prostor domu číslo popisné 133 na Komenského náměstí přišlo na šest desítek lidí, na které kromě patnácti pláten čekalo i malé občerstvení a swingové vystoupení v podání hudebního uskupení Tataband Dixieland Josefa Kučery.

Malíř, ilustrátor, scénograf a restaurátor Jiří Štourač není na poli uměleckém žádným nováčkem. Svoji první samostatnou výstavu měl v Galerii hlavního města Prahy - Staroměstské radnici v roce 1994.

Na Vysočině pak vystavoval v Novém Městě na Moravě (1990, Horácké muzeum) či v Bystřici nad Pernštejnem (2001 a 2003, Galerie Eva). Jeho obrazy nalezneme ve sbírkách Národní galerie v Praze, Západočeské galerii v Plzni nebo Horácké galerii v Novém Městě na Moravě.

Je umělec vašeho formátu ještě nervózní před samotným zahájením výstavy?
Ale samozřejmě. Vždyť jdu vlastně s kůží na trh, dávám sebe a své nitro všanc oku a náladě návštěvníka. Musím se vám ale přiznat, nervozita se s každou výstavou zmenšuje.

V současnosti žijete i tvoříte na Vysočině, kam jste se přestěhoval z Prahy. Nechybí vám velkoměsto? A propos, inspiruje vás vůbec Vysočina?
Inspirace… No to je příliš silné slovo. Je to asi takto: už si nedovedu představit, že bych tvořil ve městě. Tady je klid a já se mohu lépe soustředit na malování. Jsem spokojen.

Pracujete rád o samotě?
Ne o samotě, ale v samotě a tichosti. Umožňuje mi to nalézat podstatné a to v sobě objevujeme nerozptýleni.

A co restaurátorství? Tomu se také stále věnujete? Pokud se nepletu, restauroval jste sgrafity v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě.
Restaurátorství se věnuji dost nesystematicky, zhruba dva měsíce v roce. Výjimkou bylo údobí, kdy jsem v roce 1995 opustil místo odborného asistenta na Akademii výtvarných umění v Praze a živil se restaurováním fresek, nástěnných maleb a sgrafit v kostelech na Moravě, mimo jiné i v Novém Městě.

Co jste restauroval letos?
Od srpna bych se měl podílet na restaurování maleb v interiéru Konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou.

Plánujete v dohlednu nějakou další výstavu?
Nechystám žádnou samostatnou výstavu, možná skupinovou – společně s dalšími malíři. Nerad totiž vystavuji obrazy, které měl návštěvník již možnost shlédnout. Nechci se opakovat.

--------------

Kdy jít na výstavu

Obrazy Jiřího Štourače, který se hlásí k odkazu Jana Zrzavého a k představitelům italské renesance (především k dílům Piera della Francesca) budou v Novém Městě na Moravě na Komenského náměstí v domě číslo popisné 133 k vidění až do 17. května, a to vždy od 16 do 18 hodin.

Zlata Ptáčková