KDY: 4. ledna
KDE: Křižanov
ZA KOLIK: zdarma

Průvod projde ulicí Sychrov přes zámecký park, jeho zakončení bude v Katolickém domě, kde bude připraveno občerstvení a pro děti diskotéka.