KDY: 28. října
KDE: Netín
ZA KOLIK: zdarma

Zváni jsou všichni vlastníci i správci lesů, pracující v lesním hospodářství i ti, kteří mají les rádi. Po mši svaté se uskuteční beseda o současném stavu hospodaření. Vstup je zdarma.