Výstava s názvem Nejen do sešitu, nejen pod lavicí bude zahájena slavnostní vernisáží v pátek 21. prosince 2012 v galerii školy. V řadě drobných kreseb tužkou či počítačem upravených ilustrací vyniká komiksová řada nazvaná Mefistrotl. Komiks, originální nápadem i výtvarným zpracováním, se stal neoddělitelnou přílohou školního časopisu Zvonek.

Je na místě připomenout, že ve stejném časopise začal publikovat své prvotiny bývalý student gymnázia Štěpán Mareš, dnes známý výtvarník a autor komiksu Zelený Raul. Výstava je přístupná ve dnech vyučování od 8 do 16 hodin a potrvá do konce února.