Na tvorbě muzikálu se podílí více než 80 lidí, a to nejenom ze dvou zmiňovaných vzdělávacích zařízení, ale také učitelé ze základních uměleckých škol ve Žďáře a v Novém Městě na Moravě. Duchovní oporou celé akce je žďárský farář Vladimír Vojtěch Záleský. „Na Bigy aktuálně probíhají aktivity spojené s přípravou Celostátního setkání mládeže, které se ve Žďáře uskuteční od 14. srpna. Během této významné akce dostala v rámci programu prostor na hlavním pódiu rovněž pěvecko-hudební skupina naší školy Schola. Muzikál byl nápad ředitele školy Jiřího Cočeva a pátera Vladimíra Záleského," vysvětlila jedna ze zainteresovaných pedagožek biskupského gymnázia Lenka Melicharová.

Otcové myšlenky poté požádali o spolupráci redaktora Radia Proglas Luďka Strašáka, který pro muzikál Gedeon vytvořil hudbu a text. „Na vlastní tvorbě písní jsem pracoval asi tři měsíce, ale ještě asi další měsíc jsem věnoval promýšlení dramaturgické linky příběhu a studiu dostupné literatury o té době," vyjádřil se Luděk Strašák.

Gedeonovo poslání

Děj čtyřicetiminutového představení vychází z příběhu ze Starého zákona. Z doby, kdy byli Izraelité sužováni Midjánci a hledal se někdo, kdo by je povzbudil a sjednotil, aby se dokázali bránit. Poslání připadlo na Gedeona a ten náhle stál před důležitým rozhodnutím. Podle slov Melicharové si vyprávění o Gedeonovi vybrali pro nastudování z toho důvodu, že jim připomíná fakt, že i nám lidem někdy chybí odvaha plnit velké úkoly.

„Předpremiéra muzikálu se uskuteční 7. července v Rajském dvoře v Klášteře ve Žďáře. Bude vytvořena komorní scéna, kam pozveme rodiče našich herců a osoby, které nám pomáhaly. Zároveň chceme prožít neformální večer s přáteli," konstatovala Lenka Melicharová.

Hlavní vystoupení je naplánováno na 16. srpna odpoledne na hlavním pódiu při Celostátním setkání mládeže. Derniéra pak na září v rámci setkání mladých lidí, již se zúčastnili organizace Celostátního setkání mládeže.