„Pokud vím, neexistuje cizojazyčná verze knihy o Santinim, přitom jeho dílo vzbuzuje zájem i u zahraničních turistů a návštěvníků," uvedl autor knihy a předseda občanského sdružení Stanislav Růžička. Autor fotografií pro knihu Santini Vladimír Kunc uvedl, že například fotit schody vytvořené Santinim byl pro něj vzhledem ke "krásným linkám" zážitek.

Součástí slavnostního představení publikace byly přednášky profesora Jana Royta a doktora Richarda Biegela o Santinim. Mezi hosty byli mimo jiné kardinál Dominik Duka a ministr kultury Daniel Herman. „Santini dokázal spojovat různé styly, i dnes je nutné spojovat to, co spojovat lze," řekl při pátečním křtu knihy Herman.

Vydání knihy je jednou z aktivit sdružení Putování za Santinim, které má za cíl popularizaci díla významného architekta. Již řadu let se odborníci z řad sdružení zabývají přednáškovou a osvětovou činností, organizují zájezdy a výpravy po stopách Santiniho života.

„Po vzoru zahraničních aktivit se pokusíme o zařazení celého Santiniho díla na seznam památek České republiky a následně o jeho zapsání mezi památky Evropského dědictví či přímo o zápis do seznamu UNESCO," uvedl Růžička s tím, že si je vědom odvážnosti tohoto kroku. „K jeho naplnění však existuje jeden společný a dobrý motiv. V roce 2023 budeme slavit třísté výročí narození Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Máme tedy před sebou dekádu, ve které můžeme jeho odkaz hrdě nabídnout světu jako dosud nedoceněný, ale o to zajímavější originální český produkt," uvedl Stanislav Růžička.

Santini, tvůrce stylu, který je dnes nazýván barokní gotika, žil v letech 1677 až 1723. Takřka osm desítek jeho dochovaných staveb je rozeseto na území několika krajů dnešní České republiky. V posledních letech významně ožívá zájem o Santiniho tvorbu. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří poutní kostel na Zelené hoře ve Ždáře nad Sázavou, který je zapsán na seznamu UNESCO, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, svatého Wolfganga a svatého Benedikta v Kladrubech na Plzeňsku či klášterní kostel a kostnice v Sedlci u Kutné Hory.

V neděli 8. února následovala další premiérová část představování knihy Santini. Tentokrát se uskutečnila v klášterní bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve žďárském zámku. Při nedělní mši svaté byla kniha prezentována veřejnosti a vzápětí si ji sedm desítek zájemců odneslo domů, opět s podpisem autorů. Další představení knihy je pak připravováno v kostele svatého Prokopa na neděli 22. února.