Komu letošní benefiční akce pomůže? Na jaké aktivity půjde výtěžek ze vstupného?

Letos věnujeme výtěžek Centru prevence CéPéčko pro školní děti. O zážitkové programy ve školách je velký zájem, ale opakovaně nám chybí prostředky pro jejich financování. Přitom se naše lektorky během roku setkají ročně ve třídách s až 1500 dětmi v deseti až patnácti školách, včetně malotřídních.


Jak pomáhaly finance z minulých ročníků benefice? Můžete vzpomenout, co konkrétně bylo možné v minulosti z vybraných peněz pořídit nebo zajistit?

V uplynulých třech letech jsme výtěžek věnovali sociální službě Raná péče, která pomáhá rodinám s malými dětmi s postižením. Sociální pracovnice – poradkyně dojíždějí do rodin domů, mohou tak pracovat s dětmi i rodiči v jejich přirozeném prostředí: poskytují sociální poradenství, navrhují speciální postupy, jak podpořit v maximální možné míře rozvoj dítěte, dovážejí a půjčují speciální hračky a pomůcky. V současné době využívá Ranou péči Portimo dvacet rodin na území celého okresu Žďár nad Sázavou. Díky benefičnímu výtěžku z minulých let jsme mohli pořídit některé nákladnější pomůcky, a také finančně zajistit provoz automobilu, bez kterého se tato terénní služba neobejde. 


close Ruth Šormová zoom_in Mohou lidé Portimu pomáhat i mimo benefici? Máte nějaké veřejné konto, nebo provozujete dárcovské sms zprávy?

Samozřejmě, možnosti jsou pestré a některé se pokusíme představit přímo při benefici. Mimo ni je možné poslat finanční dar na náš běžný nebo sbírkový účet. Také je možné využít dárcovskou zprávu, její pomocí se nyní snažíme shromáždit peníze na rehabilitační polohovací pomůcku „slunečnice" pro Ranou péči. Kdyby nás někdo chtěl podpořit právě touto formou, stačí poslat zprávu ve tvaru DMS PORTIMO na číslo 87 777. Existují ale také nefinanční podoby pomoci, i ty jsou pro nás důležité – někdo nabídne věcný dar, někdo produkt, službu, slevu… Ohromný význam má pro nás i pomoc dobrovolníků. Otevřená komunikace i transparentní účetnictví, včetně auditu, jsou pro nás samozřejmé. S dárci uzavíráme individuální darovací smlouvy, průběžně je informujeme o naší činnosti, vydáváme veřejně dostupnou podrobnou výroční zprávu. Více informací najdou zájemci na www.portimo.cz.

Pokud by vás na ulici někdo zastavil s dotazem, co vlastně Portimo je, jak byste mu vaši organizaci představila?

Portimo je obecně prospěšná společnost, nestátní nezisková organizace, která nabízí sociální služby a programy lidem, kteří jsou v obtížné životní situaci. Mohou to být děti s postižením, rodiny v krizi, lidé omezení ve svých možnostech z důvodu nemoci nebo věku. Dále lidé, kteří potřebují odbornou radu, děti a mladí lidé ohrožení sociálním vyloučením. Snažíme se klienty v nejrůznějších těžkostech doprovázet a pomoci jim najít v nelehké situaci řešení „šité na míru". Poskytujeme pět registrovaných sociálních služeb: EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Občanská poradna, Osobní asistence, Raná péče a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. A v Centru prevence CéPéčko nabízíme certifikované preventivní zážitkové programy.

Jak dlouhá je historie benefiční akce Na jedné lodi? Podařilo se vám již vybudovat to, co jste si přáli, nebo se bude benefice v dalších letech ještě nějak rozvíjet?

Podzimní benefici pořádáme letos počtvrté a už potřetí má ve svém názvu slovní spojení „na jedné lodi". Společná „plavba" je pojítkem, ale jinak se snažíme, aby byla každý rok benefice něčím nová, originální. Tvar benefice tedy není „hotový", pořád se mění a vyvíjí. Dky tomu nás přípravy baví a myslíme si, že je to i důvod, proč přichází tolik hostů: trochu tuší, co je čeká, a zároveň je to vždycky něčím překvapivé a nové.


Jak probíhají „námluvy" s osobnostmi, které určitý ročník benefice zaštítí? Bylo těžké získat hvězdu typu Jiřího Macháčka pro váš program? Jak dlouho s osobnostmi jednáte, než souhlasí s vystoupením?

Benefici promýšlíme většinou s více než ročním předstihem. Hledáme téma pro celodenní program a pak samozřejmě nějaký „zlatý hřeb" pro večerní představení. Někdy využijeme dobré zkušenosti jiných neziskovek, jindy osobní kontakty s herci či hudebníky nebo prostě zkusíme oslovit konkrétní divadlo, které nabízí zajímavý „kus". Většinou je třeba využít od všeho trochu a je tomu tak i letos. Po Báře Hrzánové, Spirituál kvintetu a Jaroslavu Duškovi se ve čtvrtek 15.října na pódiu novoměstského kulturního domu objeví v představení Divadla na Jezerce Musíme si pomáhat mimo jiných Jiří Macháček, Lenka Vlasáková a Miroslav Vladyka, a také se těšíme na osobní setkání se scénáristou Petrem Jarchovským a možná i režisérem Janem Hřebejkem při podvečerní besedě. Všechny přátele dobročinnosti a zábavy upřímně zveme.