Celodenního bohatého programu se zúčastnila řada rodáků, ale i dalších návštěvníků obce, které zvala k prohlídce nejen základní škola a hasičská zbrojnice, ale i dechová hudba Vysočinka, která hrála k poslechu i k tanci.

Při slavnostní události předal poslanec Karel Černý hasičům z Netína plaketu ke 115. výročí vzniku jejich SDH.

Milan Šustr