„Pro tyto koncerty jsme navázali spolupráci s bystřickým komorním sborem Alter ego a orchestrem Něhoslava Kyjovského při bystřické základní umělecké škole pod vedením umělecké vedoucí Lenky Macháčkové," řekl Žďárskému deníku sbormistr Svatopluku Jan Lán.

Každé hudební těleso se při koncertech představí v samostatném bloku. „A společně předvedeme krásnou Českou mši vánoční od Zdeňka Lukáše, kterou skladatel napsal k poctě Janu Jakubu Rybovi," doplnil sbormistr Jan Lán.

Při koncertech letos spolupracujete s orchestrem i komorním sborem. Jak máte připravenou dramaturgii koncertu?

Koncert máme rozdělený na tři části. V samostatném bloku vystoupí pěvecký sbor Svatopluk s muzikou z barokních kancionálů, po nás vystoupí komorní sbor Alter ego s vánočním programem, a poté už všichni přítomní zpěváci a muzikanti spojí síly při interpretaci České mše vánoční.

Kolik hlasů pěveckého sboru Svatopluk rozeznívá kostely?

Teď má sbor čtyřicet dva členů. Ovšem někteří už jsou pouze čestní členové, kteří aktivně nezpívají. Přesto chodí na zkoušky, navštěvují koncerty, jsou stále našimi příznivci. My si těchto lidí nesmírně vážíme, protože jsou pro nás jejich poznámky a rady cenné pro další práci. Rádi je vidíme, mnohdy si odsloužili dlouhá léta ve sboru. Aktivních zpěváků je zhruba třicet pět.

Daří se vám generační obměna ve sboru?

Každé těleso stárne, a pokud má přetrvat, tak potřebuje mladou krev. To se nám daří jen zčásti. My jsme naštěstí sbor vícegenerační. Najdete u nás zpěváky od dvaceti až hodně přes sedmdesát let. Musíme si proto vyhovět i po stránce mezigenerační. Na druhou stranu je věková různorodost velice obohacující, protože zkušenosti těch starších využívají mladí, kteří jsou odpočatí, draví a mají nové nápady. Myslím, že tohle se ve Svatopluku vhodně doplňuje. Ale samozřejmě bychom byli rádi, kdyby přicházelo více nových zpěváků.

Jaké máte podmínky pro přijetí nového člena do sboru?

Nemáme žádné požadavky na hudební vzdělání. Není podmínkou, že by zpěvák musel vychodit základní uměleckou školu nebo konzervatoř. Vítáme talenty, kterým dáváme nějaký čas na rozkoukání a pomáháme jim. Mají k dispozici hlasového poradce a lhůtu na to, aby se aklimatizovali. Jedinou podmínkou je vlastně to, aby nový příchozí zpíval intonačně čistě. To další už ho naučíme.

Kolikrát v měsíci se scházíte ke zkouškám?

Pravidelně každé pondělí v základní umělecké škole ve Žďáře nad Sázavou. Dále pořádáme různá soustředění, většinou o víkendech před důležitými koncerty.

Doba je hektická, nemáte problémy s obsazováním zkoušek?

Doba se opravdu změnila. Senioři ve sboru už mají volného času dost, ti se na zkoušky mnohdy těší celý týden, proklepávají noty a zpěv si zkoušejí. Pro pracující ze Svatopluku je to ale mnohdy oběť. Vím, jak moc složitě si přehazují na koncerty a zkoušky směny. Vedle učitelů je největší profesní skupinou ve sboru zdravotnický personál. A tito lidé mají služby a není pro ně jednoduché skloubit práci se zpíváním. Proto před nimi smekám klobouk.

Vychováváte si už svého nástupce do pozice sbormistra?

Ne že by mi nepřibývala léta, ale ještě se pořád cítím mlád. Ale samozřejmě přijde doba, kdy si svého nástupce vychovám. Možná to bude i moment náhody, kdy si s někým padnu do noty a předám mu taktovku. (úsměv)

Jste dlouhá léta hudebním pedagogem. Jak se v posledních letech mění přístup dětí k hudbě?

Děti nejsou ani chytřejší, ani hloupější, než byly generace jejich rodičů a prarodičů. Dnes je ale daleko více možností uplatnění a vyžití pro mládež. Chodí mi tak do hodin děti rodičů, které jsem před lety učil. Tito lidé své ratolesti do umělecké školy posílají, protože vědí, že jim hudba něco dala a chtějí to samé pro své děti, přestože to není levná záležitost. Musí koupit hudební nástroj, platit školné. Potom potkávám dnes už dospělé své bývalé žáky, kteří skončili se studiem hudby v pubertě a říkají: Pane učiteli, proč já jsem toho muzicírování nechal. Já bych teď tak rád hrál.

Kde vystoupí Svatopluk?

27. 12. 2014
Vánoční koncert, kostel sv. Prokopa ve Žďáře v 15.00

2. 1. 2015
Vánoční koncert, kostel sv. Václava ve Zvoli v 18.00