Tento hudební přístroj má bystřické muzeum již více než rok zapůjčený od jeho majitelky z Věcova na Novoměstsku.

Hrací skříň

„Majitelka orchestrionu rodinného dědictví rekonstruovala dům ve Věcově, a neměla orchestrion kam dočasně umístit. Obrátila se tedy na nás, zda by ho v muzeu mohla nějakou dobu nechat. Orchestrion byl sice plně funkční, ale restaurování už potřeboval," sdělil ředitel bystřického muzea Vladimír Cisár s tím, že majitelce hrací skříně pomohli najít odborníky, kteří provedli zrestaurování jak vnějšku, tak i vnitřku historického hudebního zařízení.

Věcovský orchestrion se uvádí do činnosti natočením pomocí kliky. Na boční straně mohutné dřevěné hudební skříně se nachází i otvor na mince, které do něj kdysi házeli štamgasti věcovské hospody, pro jejíž interiér byl orchestrion typu Dalibor na začátku 20. století, konkrétně v roce 1911, pořízen. Podle dobových záznamů to údajně měly být dvacetihaléře.

2 krát 7 písniček

Válec po spuštění uvede do pohybu několik nástrojů, v objemné hrací skříni jsou umístěny rovněž dva bubny, menší a větší, a činely.

Na každém ze dvou výměnných válců orchestrionu je zaznamenáno pomocí drátěných trnů po sedmi písničkách. Mimo jiné je ke slyšení i první verze melodie, která se později stala českou státní hymnou.

„Písničky, které jsou zaznamenané na obou válcích hracího přístroje, vesměs nostalgicky evokují dobu rakousko-uherského mocnářství," dodal ředitel muzea Vladimír Cisár.