Na jeho realizaci se bude podílet renomovaný tým autorů České televize. Muzeum Vysočiny v Třebíči ve spolupráci s občanským sdružením Paměť požádalo Krajský úřad v Jihlavě o mimořádnou čtyřistatisícovou dotaci na výrobu filmu.

Kromě již známých archivních materiálů budou v dokumentu použity výpovědi pamětníků a dosud nepublikované materiály z rodinných archivů i z archivů státních orgánů. „Část financí bude použita na odkup těchto unikátních a historicky velmi cenných důkazů, které budou v budoucnu muzeu sloužit k dalšímu studiu a později i jako exponáty,“ prozradil ředitel Muzea Vysočiny v Třebíči Jaroslav Martínek.

Celý projekt by měl být hotov v polovině příštího roku a po svém úplném dokončení bude odvysílán v České televizi.

Babický případ je v televizním ztvárnění znám jako jeden z dílů populárního seriálu Třicet případů majora Zemana. Komunistický režim jej využil k propagandě své verze případu.