Ve zdech, které toho už spoustu pamatují a hodně zažily. Snad nejvíce o tom ví ti, kteří zde dnes sídlí. Tedy pracovníci regionálního muzea .
Nejde sice o pamětníky, ale o svém „přechodném bydlišti“ ví opravdu hodně. Například i to, že pojmenování tvrz není pouze nějaký místní název a výmysl:

„I když se to na první pohled nezdá, jde o v jádru gotickou tvrz, ovšem nesčetněkrát přestavěnou. Naposledy to bylo po požáru z května 1945, kdy tvrz vyhořela i s mnoha dalšími žďárskými domy, které vzplály v důsledku bojů s ustupujícími německými vojsky,“ vysvětlil historik Stanislav Mikule.

Každá správná stará budova má své strašidlo. Jak je tomu ve tvrzi?
Pověst o strašidle naše tvrz bohužel nemá. Jsme ale v sousedství kostela svatého Prokopa, u nějž byli kdysi pochováni dva neklidní bratři, kvůli kterým věžný troubil jen do tří světových stran. V tu, kde byli pochováni, se troubit neodvážil, protože když zatroubil, dostal pohlavek ze záhrobí.

A Žďár nad Sázavou svoje strašidlo má?
Ve Žďáře a jeho okolí by se pár strašidel určitě našlo. Jeden hejkal byl v lese Kuželka, dnes v místě firmy Žďas. Jiný se utábořil za klášterem směrem na Prahu, ve městě byli pohřbeni oni neklidní bratří.

Pravým žďárským strašidlem je ale duch vrchního Jana Aloise Ulricha. Tenhle správce žďárského panství měl trochu smůlu, že vykonával své povolání v době napoleonských válek a velkých společenských změn, ke kterým se vždy stavěl v první řadě se zřetelem na zájmy své vrchnosti. A tou byl tehdy stát Svatá říše římská národa německého a z ní v roce 1804 vyčleněné Rakouské císařství.

Došlo navíc k vykonstruované helvétsko-frajmaurské rebelii. Vzpouře protestantů a zednářů proti vrchnosti, která mu na popularitě určitě nepřidala.
Ulrich tak měl po smrti v katastru obce Zámek Žďár, dnes Žďár nad Sázavou 2, strašit až do té doby, než bylo jeho tělo exhumováno a za pomoci kněze a kata „znehybněno“.

Dochovaná pověst praví, že mu byla po vyjmutí z hrobu srubnuta hlava a do ní nasypán mák. Kolik zrnek máku má v hlavě, tolik let nebude strašit. Problém je, že dnes už asi lebka neexistuje, mák je tak z ní pryč a Ulrich může opět strašit, přičemž mu je jedno, je-li den, nebo noc. Vrchní Ulrich byl ale spravedlivé strašidlo, a tak by si na něj měli dávat pozor zvláště nepoctiví úředníci.

Co je pravdy na tom, že vrchní Ulrich sál lidskou krev?
Vůbec nic. Narážíte patrně na v pondělí na ČT 1 odvysílaný díl seriálu Strážce duší. Náš, v posledních letech asi nejznámější, záhadolog Arnošt Vašíček pro svůj příběh skloubil několik různých pověstí a omylem tak stvořil žďárskou upírskou legendu, jejíž odraz se objevil i v jednom dílu pořadu pro mladé diváky Záhady Toma Wizarda. Vrchní ve skutečnosti sice vstával z hrobu, ale jen strašil. Proto jde o pověst, která vypráví o nemrtvém, který neměl v hrobě klid a jehož tělo netlelo. Není to však klasická upírská pověst, protože neexistuje jediná zmínka o tom, že by někomu pil krev – snad krom svých poddaných, ale těm ji pil jen za svého života a obrazně.

Co mohou očekávat návštěvníci, kteří se Muzejní noci zúčastní?
Zajímavý zážitek. V prostorách regionálního muzea je totiž instalována výstava Svět žďárského měšťana, věnovaná 75. výročí muzejnictví ve Žďáře. Výstava bude Muzejní nocí otevřena.

Návštěvníci tak uvidí ve zkratce měšťanský dům, jeho předsíň, přijímací salón, kuchyni, ložnici, pracovnu pána domu i místo určené k modlitbě.
Kromě běžných artefaktů lidé narazí i na různé zajímavosti a překvapení, někdy poněkud humorného rázu. Protože jde o výstavu výroční, mnohé z exponátů budou patřit ke kategorii muzejních sbírkových předmětů, které se běžně nevystavují.

V rámci Muzejní noci bude výklad průvodců ozvláštněn různými pikantními historkami ze soukromí našich měšťanů, včetně někdejších pánů starostů. To vše bude nasvíceno pouze večerním osvětlením. Zářivky budou mít ve výstavních prostorách volno.

Jedná se o pravidelnou akci?
Ano, a ve světě má již celkem úspěšnou tradici. V České republice bude letos pořádán její pátý ročník. Naše muzeum se do ní letos zapojuje poprvé. Muzejní noc se koná v termínu od 15. května do 20. června a mnohá muzea se snaží, aby si nekonkurovala s těmi okolními.

Jak dlouho výstava v muzeu potrvá?
Od muzejní noci až do 19. srpna. Otevřena je kromě pondělí každý den od devíti hodin dopoledne a od dvanácti třiceti do 17 hodin. Větším skupinám návštěvníků, jako jsou například školní třídy nebo výletníci, doporučujeme objednat si prohlídku na telefonním čísle 566 688 116. Tentokrát to není pouze z prostého důvodu, aby se návštěvníci do muzea pohodlně vešli, ale také kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením.

Helena Zelená Křížová