„Z důvodu dokumentace a uchování informací pro budoucí generace prosíme o zaslání fotografií vyschlého koryta řeky Sázavy, úbytku vody v Pilské nádrži, ve Stavišti, v Dívce či v jiném rybníce, prašného pole s chřadnoucí úrodou, sluncem spálené zeleně, nebo jiných projevů sucha na Žďársku v roce 2018,“ požádala Kamila Dvořáková ze žďárského muzea.

Fotografie lze doručit na na e-mailovou adresu kronikáře města, která je pavel.elbl@zdarns.cz. U fotografií by mělo být také uvedeno místo, kde byl snímek pořízen, datum a jméno autora.

Pilíř kamenného mostu je v havarijním stavu.
OBRAZEM: Unikátní most ve Světnově prochází nutnou opravou