Co Vás vlastně přivedlo do Čech? Byla to práce, nebo studium…?

Ani jedno, ani druhé. V roce 1991 mi Bůh řekl, že od roku 1993 budu působit jako misionář v Československu. O vaší zemi jsem do té doby neslyšel a nikoho z Československa jsem neznal. Poprvé jsem se tady byl podívat už na konci roku 1991 a od července 1993 tady trvale bydlím.

Jaký má černoch z africké Nigérie vztah ke Ždáru nad Sázavou?

Ve Žďáře jsem byl poprvé v roce 1996, a od té doby vím, že to je město, které leží Bohu na srdci. Bůh mi ho často připomínal. V loňském roce jsme začali ve Žďáře pracovat s větší intenzitou a pravidelně.

Co nového do Žďáru přinášíte?

Určitě nepřinášíme žádnou novou organizaci nebo nový zájmový klub. To, co děláme, má přinést lidem novou a konkrétní naději a smysl života. Ždársko má křesťanskou historii, a my chceme v lidech znovu probudit hlad po realitě, po silné a osobní víře v Boha, který je relevantní pro lidi v každé sféře společnosti.

Tento článek má být hlavně o velikonočních tradicích. Měly by se tradice podle vás dodržovat?

Nepochybně. Záleží ovšem na tom, o jaké tradice se jedná. Nebo, jinak řečeno, kdo nebo co je zdrojem té které tradice. Většina tradic totiž jen potěší lidské oko a posilní sentiment. Na druhou stranu mnoho tradičních prvků má svůj původ v Bibli. Jen lidé dnes zapomněli na svého Stvořitele a z Jeho tradice udělali svoje zvyky, často úplně oproštěné od původního významu. Vezměte si třeba velikonočního beránka, kterého bude mít o Velikonocích většina lidí na slavnostním stole. Takže tradice mohou být někdy docela nebezpečné.

Jak to myslíte?

No představte si, že celý život udržujete nějakou tradici. Někteří lidé říkají: prarodiče byli členy té které církve, rodiče k této denominaci patřili, já jsem tam byl také pokřtěný, a proto tam chodím, ačkoli to považuji spíše za povinnost vůči rodinné tradici než za svou osobní touhu. Nebo z jiné stránky – dědeček zemřel na infarkt, strýc zemřel na infarkt, takže já budu také chtě nechtě věrný tradici…

Vajíčka, pomlázka, beránek, zajíček,… Co z toho se vlastně váže ke křesťanským Velikonocům?

Určitě beránek. K beránkovi se váže velmi stará tradice. Když byl Izrael v egyptském otroctví, Bůh poslal Mojžíše, aby Jeho lid vyvedl z Egypta do svobody. V předvečer toho velkého vyjití řekl Bůh Mojžíšovi, aby každá rodina ve svém domě zabila beránka, jeho krví pomazala veřeje a nadpraží vchodových dveří a maso snědla stanoveným způsobem. Boží anděl pak procházel zemí a trestal egyptskou vzpouru a aroganci vůči Hospodinu a Jeho lidu. Každý, kdo se řídil stanovenými pokyny ohledně beránka, byl zachráněn. Druhý den ráno pak Izraelci vyšli z egyptského otroctví do svobody. Každoročně pak ve stejném období (březen – duben) slavili svátek Pesach, kdy opakovali slavnostní večeři jako při vyjití z Egypta. Připomínali si tak den, kdy skončilo jejich otroctví a jejich ponížení. Den, kdy je Hospodin Bůh vyvedl do svobody. Před dvěma tisíci lety byl v období tohoto svátku ukřižován Ježíš Kristus. On byl beránkem poslaným od Boha, který svou smrtí zaplatil cenu za vysvobození z otroctví hříchu. Takže ten beránek na velikonoční tabuli bude připomínat, že Velikonoce jsou především oslavou toho, co Ježíš udělal pro člověka.

Jak by se tedy podle vás měly Velikonoce správně oslavovat?

Určitě je příjemné sejít se jako rodina, je dobré navštívit se s přáteli, vychutnat si slavnostní lahůdky a vaše mazance, ale nejdůležitější je s respektem přijmout skutečnost, že hlavní událostí hodnou oslav není příchod jara, ale vzkříšení Ježíše Krista. Velikonoce jsou oslavou vzkříšení. S Ježíšem vstaly z mrtvých naše naděje na věčnost v nebi, naděje na to, že život tady na zemi můžeme prožít naplno. S Ježíšem vstal z mrtvých zázrak pro každého z nás. Ať to je zázrak odpuštění, zázrak vysvobození z jakékoli závislosti a uzdravení nebo zázrak smíření s blízkým člověkem.

Jak oslavujete Velikonoce u vás, v Nigérii?

V Nigérii je křesťanství daleko více živé a aktivní. Proto i Velikonoce jsou mnohem více opravdu křesťanské. Lidé s radostí oslavují živého Krista, chodí na slavnostní křesťanská shromáždění a věnují se evangelizaci a kázání evangelia o vzkříšení. Také samozřejmě tráví čas s rodinou a přáteli.

Jaký je podle vás u nás postoj k náboženství?

Samozřejmě negativní, ale tomu není možné se divit. Náboženství je plné rituálů, obřadů, zákazů a příkazů, které jsou často lidem mylně předkládány jako cesta ke vztahu s Bohem. Lidé v této zemi trpěli pod útlakem náboženství mnoho století, náboženství pak vystřídal komunismus a obyčejný člověk nemá ponětí o tom, že existuje nějaký Bůh, jenž je velmi osobní bytost, která to s člověkem dokonce myslí dobře.

A v čem se to, co děláte vy, od náboženství liší?

Jak už jsem řekl, mým posláním je představit lidem Ježíše Krista takového, jaký opravdu je - milujícího, odpouštějícího, chápajícího, ale především osvobozujícího, uzdravujícího… V Bibli v Janově evangeliu kapitola 3, verš 17 se píše: Bůh totiž neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen (zachráněn). Na jiném místě v Bibli v evangeliu podle Marka je napsáno: Potom jim řekl: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. A já jsem jenom poslušen Božímu slovu. Káži dobrou zprávu.

To nás vrací zpátky k Velikonocům. Křesťané věří ve vzkříšení Ježíše Krista. Můžete k tomu něco říct?

Napadlo vás někdy, že lidé mají většinou v povědomí jenom část toho, co se o Velikonocích stalo? Ježíše si většina lidí představuje jako postavu visící na kříži. Přitom ale kříž zůstal prázdný. Poté, co Ježíš na kříži zemřel, jeho tělo bylo uloženo do hrobky, ale třetí den Bůh Otec svého Syna vzkřísil z mrtvých. Kdyby Ježíš nebyl vzkříšen z mrtvých, tak by víra v Něj neměla vůbec žádný smysl. Proč věřit v někoho, kdo je dávno mrtvý? Mrtvý živým nepomůže. Ježíš ale mrtvý není, a proto víra v Něj přináší člověku život.

Festus Nsoha je původem z Nigérie. Od roku 1993 působí jako misionář a starší pastor v Holy Ghost End Time Ministries Int. se sídlem v Praze. V České republice žije s manželkou a dvěma dětmi. Pro bližší informace navštivte www.holyghost.cz