„Porotci měli jasno poměrně brzy a první místo přiřkli logu od bítešského občana Jana Chmelíčka. Návrh oslovil svou jednoduchostí, lehkostí a snadnou reprodukovatelností na propagační materiály i suvenýry, a především svou odlišností od perfekcionalisticky provedené počítačové grafiky,“ řekl člen komise Ladislav Koubek.

Z celkových padesáti osmi návrhů od třiadvaceti autorů byla oceněna i loga Stanislava Mihala, která skončila na druhém a třetím místě. „Zvláště návrh na třetím místě tvoří protipól tomu vítěznému. Je zdobný, slavnostní, a komise rozhodla, že i toto logo bude použito při vhodných příležitostech,“ dodal Koubek.