Se jménem Vítězslavy Kaprálové je neodmyslitelně spjato jméno dalšího velikána ze světa hudby, Bohuslava Martinů, který byl po nějakou dobu jejím učitelem. Původní vztah učitele a žačky nakonec přerostl ve vztah bližší.

Právě díky Kaprálové navštívil Bohuslav Martinů v červenci roku 1938 Tři Studně a později vytvořil jedno ze svých nejznámějších děl – kantátu pojmenovanou Otvírání studánek, jež měla premiéru v roce 1956. V tradičním kulturním pásmu v sobotu u studánek Barborka a Vitulka vystoupily dětské folklorní soubory Groš a Rožínka z Dolní Rožínky a Bystřinka a Rozmarýnek ze Žďáru nad Sázavou.