„Jednotlivá vyprávění jsou velmi čtivá, v některých je používán dobový dialekt, i to je velmi zajímavé. Nechybí humorné příběhy,“ popsala knížku s názvem Osobnosti Danuše Štefková, ředitelka Knihovny Matěje Josefa Sychry.

Právě žďárská knihovna má hlavní zásluhu na vydání knihy a uspořádání křtu. „Poté, co knihovna získala svolení profesorky Šimurdové, dcery Františka Mokrého, zaměstnanci knihovny přepsali záznamy pana Mokrého na počítači, byl podán grantový projekt a za finanční podpory Fondu Vysočiny a Fondu města Žďár nad Sázavou byla publikace vydána v nákladu dvě stě kusů,“ doplnila Danuše Štefková.

Po čtvrtečním křtu knihy, kterého se zúčastnili kromě rodiny Františka Mokrého a desítek pamětníků také starosta města Jaromír Brychta a místostarostka Dagmar Zvěřinová, zůstala z vydání necelá stovka publikací. Ty jsou nyní k dispozici ve všech odděleních žďárské knihovny. „Pan Mokrý byl velmi známá žďárská osobnost. Kniha z jeho pamětí osloví nejvíce samozřejmě obyvatele Žďáru, a nemusí to být jen senioři. Pamatují jej i příslušníci mladších ročníků, dožil se vysokého věku. Myslím, že většina našich čtenářů a příznivců si knížku Osobnosti do své knihovny pořídí,“ zakončila Danuše Štefková.