Do projektu, který startuje v lednu 2010, přihlásila žďárskou základní uměleckou školu s Pamětní síní Františka Drdly ředitelka zařízení Dana Foralová.

Co vás motivovalo se do projektu přihlásit a co od něho vůbec očekáváte?
Doufáme, že díky digitalizaci Pamětní síně bude jméno Františka Drdly, našeho žďárského rodáka a vynikajícího houslového virtuoza i skladatele, více známo mezi naší laickou veřejností. Zanechal nám několik hudebních skladeb, které mají své místo i v dnešní době. Jihlava má Mahlera, Polička Martinů, Žďár Drdlu.

Jak pamětní síň vypadá? Co všechno v ní je?
Síň je nově zrekonstruovaná. Město v loňském roce provedlo stavební práce, vybavení – například výstavní vitríny, závěsy a židle jsme si zakoupili sami. Vedle busty Františka Drdly nechybí ani písemné materiály a předměty od soukromých osob dokumentující skladatelův život a dílo. Navíc jsme modernizací prostoru získali další vyučovací místnost, která nám do té doby chyběla.

Jméno Františka Drdly však mezi dětmi „propagujete“ i jinak…
Ano, podnikáme takzvané poznávací cesty za Františkem Drdlou. Například letos jsme se vypravili k domu, ve kterém ve Vídni žil, a i k jeho hrobu. Do hlavního rakouského města však virtuozovo tělo převezli až v roce 1961. Do té doby byly jeho ostatky uloženy v lázních Bad Gastein, kde umělec 3. září 1944 zemřel. Ostatně, do zmiňovaných lázní bychom se rádi s našimi pedagogy podívali už v příštím roce.

Kolik dětí v současnosti navštěvuje ZUŠ Františka Drdly ve Žďáře a jaké obory nabízíte? Mají vůbec v dnešní době děti zájem chodit do ZUŠ?
Naše škola je se 750 žáky třetí největší v kraji Vysočina. Těm nejmenším je pět, nejstarším asi osmnáct let. Děti si mohou zvolit ze čtyř oborů: literárně–dramatického, hudebního, výtvarného a tanečního. Všechny jsou vyučovány podle osnov Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Jen pro zajímavost: nejdéle funguje hudební oddělení, a to od roku 1927. Nejkratší historii,od roku 1982, má obor literárně–dramatický. Co se týká zájmu dětí, je větší, než kapacita zařízení dovoluje.

Nedá mi to, abych se nezeptala na Žďáráček. Nějaké novinky v pěveckém sboru?
Kromě toho, že došel radikální obměny – z jedné třetiny má nové členy, se sbor v posledních měsících horlivě připravoval na třídenní Mezinárodní festival dětských a mládežnických sborů. Ten se uskutečnil 6. až 8. listopadu v Pardubicích.

Žďáráček vystupoval pouze v nesoutěžní přehlídkové části, avšak vedle takových sborových těles, jako je například tamní Iuventus Cantans a dále Iuventus, gaude! z Jablonce nad Nisou a sboru Carmina z Rychnova nad Kněžnou, které patří ke špičkám ve svém oboru.

Blíží se Vánoce, nepochybně bude ZUŠ pořádat i koncerty. Při kterých mohou rodiče zhlédnout své děti, jak se říká, v akci?
V prosinci máme v plánu hned tři vystoupení v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou. V neděli 6. prosince se v představení Oliver objeví děti z literárně-dramatického oboru, 10. prosince je na programu Vánoční koncert ZUŠ, 13. prosince se pěvecký sbor Žďáráček objeví v pořadu The Best of Žďár v městském divadle a 18. prosince na prknech „co znamenají svět“ můžete spatřit v Tanci v čase vánočním žákyně z tanečního oboru.
Všechna představení jsou samozřejmě přístupná i veřejnosti. Vstupné je dobrovolné.

Zlata Ptáčková