Koncert je nazván podle ročního období Podzimní koncert a je v pořadí třetím vystoupením abonentního cyklu pro Jihlavu.

Filharmonie uvede premiéru, Haydnovu Symfonii č. 94 G dur – S úderem kotlů. Nejkrásnější operní árie od skladatele Antonína Dvořáka představí sopranistka Dana Fučíková.

Závěr bude patřit Beethovenovi

Závěr koncertu bude patřit velikánu světové hudby Ludvíku van Beethovenovi. V Jihlavě poprvé v podání filharmonie zazní jeho slavná Symfonie č. 1, C dur.

Celý koncert, který začíná v 19 hodin, bude pod taktovkou dirigenta Jiřího Jakeše. Cyklus Komorní filharmonie Vysočina podporuje Statutární město Jihlava.
Filharmonie vznikla v roce 2003 a již v počátku si stanovila několik cílů.

Doplnit chybějící článek v kulturním životě města Jihlavy a celého kraje Vysočina, probudit zájem současného posluchače o vážnou hudbu, a především navázat na tradici Mahlera, Smetany, Stamice a dalších, kteří v našem kraji působili a významnou měrou zasáhli do světového hudebního dění.