„Pro diváky je to skutečně nevšední příležitost vidět vystoupení tohoto zajímavého souboru. Bylo docela náročné je zorganizovat," řekla s úsměvem Věra Sedláková, dramaturgyně Kultury Žďár.

Do Žďáru Ondráš přiveze Taneční miniatury vystoupení tanečníků a cimbálové muziky, jež vytváří skládanku tanečních a hudebních čísel různorodých etnografických regionů nejen naší vlasti. Představení v městském divadle začne ve středu 13. dubna v 19 hodin. Vstupenky stojí 170 korun.

Folklor

Vojenský umělecký soubor Ondráš sídlí v Brně a zřizuje ho Ministerstvo obrany České republiky. „My jsme moc rádi, že se nám podařilo sem tento folklorní soubor dostat. Domluvit jejich vystoupení není snadné, museli jsme o ně požádat prostřednictvím starosty města přímo ministra obrany," doplnila ředitelka Kultury Žďár Marcela Lorencová.

Soubor tvoří mladí talentovaní umělci tanečníci, hudebníci a zpěváci. Inspiraci čerpá z lidové tradice, projevu nejlepších zpěváků a vynikajících primášů a dlouholetého působení uměleckého vedoucího Jaroslava Juráška.

Šíře uměleckého záběru tohoto téměř stočlenného kolektivu je svým způsobem jedinečná. Každý rok uskuteční 150 až 200 vystoupení po celé republice, úspěšně reprezentuje i v zahraničí, kde získává řadu ocenění i nové příznivce.

Vedle profesionálních pracovníků uměleckých a organizačních působí v souboru Ondráš také amatérští členové, jak v taneční, tak v hudební nebo pěvecké skupině. Díky svému zřizovateli může Ondráš pracovat v profesionálních podmínkách, a také proto klade velký důraz na profesionální práci a interpretační úroveň všech svých členů.

Dramaturgicky se Ondráš zaměřuje hlavně na národopisné oblasti Moravy a Čech. Nezřídka se však v jeho repertoáru objevují i programová čísla inspirovaná lidovými tanci a melodiemi regionů Slovenska, Maďarska, Rumunska i jiných.