Tradiční divadelní hru o narození Ježíše Krista, kterému se přišli poklonit i Tři králové, předvedli ochotníci z řad žďárských studentů a farníků. Akci sledovalo několik stovek lidí. Kdo z diváků chtěl, mohl přispět i na dobročinnost. Výtěžek z dobrovolného vstupného pomůže potřebným lidem v Africe.