Sobotní pokračování přinese mimo jiné tradiční Memoriál Františka Proseckého. „To si rozhodně nenechám ujít. Veterány mám rád a obdivuji majitele starých aut, s jakou láskou o ně pečují,“ nechal se slyšet David Kohout z Bystřice nad Pernštejnem.

Veterány si lidé mohou přijít prohlédnout na bystřické Masarykovo náměstí. „Bude i spanilá jízda, veterány pojedenou směrem na Sněžensko a Jimramovsko,“ podotkl bystřický starosta.

Ani děti nepřijdou zkrátka. Bystřický Eden pro ně připravil vystoupení Čiperkové dětem. „A náš studentský klub ve spolupráci s Bystřickým létem pro ně zase chystá dětský den a Rockovou diskotéku,“ přidal se Tomáš Krejčí z bystřické zemědělské školy.

Hlavní bude neděle

Hlavní den oslav bude neděle. „Po svatovavřineckých bohoslužbách bude v deset hodin oslavení 145. výročí sboru dobrovolných hasičů. Oslavy budou pokračovat přehlídkou dechových hudeb a ve 14.15 hodin odstartuje slavnostní ceremoniál k 440. výročí povýšení Bystřice na město,“ řekl starosta.

Přítomné čeká divadelní představení i koncerty v podání slavných hvězd. „Zazpívat přijede Markéta Konvičková s kapelou a také Richard Müller,“ pokračoval Pačiska.

Slavnostní den ukončí promítání filmu 3Bobule. „Účast přislíbili i někteří z hlavních protagonistů,“ prozradil bystřický starosta.

A jak to všechno začalo?

Listinou podepsanou římským císařem Rudolfem II., která začíná slovy: „My, Rudolf druhý, z boží milosti volený římský císař, po všechny časy rozmnožitel říše a uherský, český, dalmantský, charvatský král etc., arcikníže rakouské, margrabě moravský, lucemburské a slezské kníže a lužický margrabě etc. Oznamujem tímto listem všem, že jsme poníženě prošeni od opatrných purgmistra a košeluóv i vší obce městečka Bystřice blíž zámku Pernštejna, poddaných urozeného Vratislava z Pernštejna na Tovačově a Litomyšli, tejné rady naší a nejvyššího kanclíře království českého, věrného milého, abychom jim všech privilegií, obdarování, milostí, svobod a chvalitebných zvyklostí, kteréž sobě od předešlých držiteluóv téhož městečka Bystřice, pánuóv svých, též také od vejš psaného Vratislava z Pernštejna, nynějšího pána svého dané i propůjčené a potvrzené mají, milostivě schváliti, obnoviti a potvrditi, též také je za město vysaditi a vyzdvihnouti pečeť jejich, kteréž od starodávna užívají, obnoviti a polepšiti ráčili…“