Patří k nim humpolecký rodák (1925), grafik Pavel Sukdolák. Výstava jeho grafických děl, uspořádaná Domem kultury v interiéru Staré radnice, náleží k nejlepším bodům letošního žďárského kulturního léta.

Osobitě seskupené lyrické a snové náměty „z přírody a ze života živočichů“ Sukdolák podává metodou označenou barevný lept, ve které dosáhl technického mistrovství. Na geometrickém východisku kruhu, čtverce či trojúhelníku staví obrazový příběh, který může mít pro různé vnímatele různou náplň. Ta se však vždy bude rozprostírat v rovině souznění, pochopení, ticha, radosti z bytí, jisté duchovní vznešenosti a smíru. To vše je umocněno čistou, světelnou barevností, kdy okraje předmětů se často do sebe měkce „mlžně“ vpíjejí.

Sukdolák je vyznavačem zásady, že smyslem umění není ukazovat vztek a zápasy světa, nýbrž lepší stránky bytí, i když nejsou bez svízelí. Žďárská výstava, byť není rozsahem velká, potvrzuje, že Sukdolákova tvorba náleží k předním hodnotám soudobého českého grafického umění.

Výstava je přístupná do neděle 23. srpna (úterý až pátek od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od 14 do 17 hodin).

Jan Dočekal