Vojákova kostra byla objevena při podvodní prohlídce starého dřevěného mostu, pocházejícího z roku 1934. Nález si okamžitě získal pozornost archeologů, kteří zjistili, že ačkoli bojovníkovy ostatky ležely pod vrstvou písku a bahna, nebyl do jezera pohřben úmyslně. "Pravděpodobnější je, že tělo zanesly usazeniny, které se na místě v průběhu věků přirozeně ukládaly v důsledku působení vodních proudů," uvedla podle Baltic News Service archeoložka Elena Pranckėnaitėová, působící na Klaipedské univerzitě v Litvě.

Takto si mnoho lidí představuje vikingské válečníky.
Vikingové byli jiní, než se myslelo. Nebyli blond a nepocházeli ze Skandinávie

Podle vědců z Lékařské fakulty Vilniuské univerzity zkoumajících nález patřily ostatky osobě mužského pohlaví, která zemřela v 16. století, zatím ale neurčili proč. Zbraně a další předměty nalezené poblíž těla svědčí o tom, že muž patřil k tehdejší armádě, sdělila Pranckėnaitėová písemně odbornému titulu Live Science.

Podle ní se při vykopávkách po celém regionu sice našla již více hrobů souvisejících s válkami z období pozdního středověku až raného novověku, ale tohle je první případ, kdy se takto staré tělo litevského vojáka našlo pod vodou.

Voják a most

Dubingiaiský most, pojmenovaný podle hradu Dubingiai postaveného na kopci na břehu Asvějského jezera, je jedním z nejdelších dřevěných litevských mostů, které jsou dosud funkční. V současnosti probíhá jeho rekonstrukce, při níž by měly být trouchnivějící dřevěné trámy nahrazeny kovovými vzpěrami, uvedli ve svém prohlášení zástupci společnosti TEC Infrastructure, kterou litevské ministerstvo dopravy a komunikací najalo jako stavební dohled nad projektem opravy.

Součástí rekonstrukce byl i záchranný archeologický průzkum, při němž archeologové spolupracovali s amatérskými potápěči. Ti při kontrole dřevěných mostních nosníků a pilířů narazili v hloubce devíti metrů na něco, co opravdu nečekali - z kalné vody se náhle vyloupl železný meč a vysoké kožené jezdecké boty s ostruhami.

Hluboko na mořském dně se po stovky let ukrývala zachovalá nizozemská flauta, obchodní loď s hruškovitým tvarem trupu
Baltské moře ukrývalo skvost ze 17. století, i samotní nálezci z něj byli v šoku

"Předchozí průzkum z roku 1998 odhalil, že na stejném místě kdysi stával jiný most, který byl postaven zhruba v 16. až v 17. století, tedy přibližně v době, kdy tento voják zemřel. Prozatím tedy předpokládáme, že se nalezené lidské ostatky vážou nějak právě k tomuto mostu, jenž vedl k hradu Dubingiai," uvedla Pranckėnaitėová.

Tajemný bojovník

Jestliže samotné vojákovy ostatky vědce překvapily, neméně ohromující byla i jeho výbava, která se pod vodou přes propast několika staletí dokázala uchovat. Kromě již zmíněného meče a bot s ostruhami  se dochoval i vojákův kožený opasek s kovovou přezkou a dva nože s dřevěnou rukojetí. 

Hluboko pod povrchem Grónska může proudit ve věčné temnotě obrovská řeka napájená tajícím ledem
Tajemná řeka. Obří masa vody pod Grónskem může mít velký dopad na lidstvo

Vědecký tým archeologů, antropologů a historiků v Národním muzeu v Litvě nyní pracuje na konzervaci všech dochovaných předmětů a současně se začíná zabývat otázkou, jak je správně interpretovat, jinými slovy kdo onen voják skutečně byl a jak se vlastně dostal do jezera.

"Objev je opravdu čerstvý a vyžaduje pečlivou analýzu. Doufáme ale, že zhruba během jednoho roku budeme schopni vojákův příběh převyprávět," uzavírá  Pranckėnaitėová.