více >>

Naučná stezka přibližuje vodní hospodaření

Unikátní Vodohospodářská naučná stezka spojuje vodní dílo Vír s úpravnou vody v obci Švařec. Cílem této stezky je nenásilnou formou přiblížit základní pojmy vodního hospodářství. Trasa je dlouhá 16 kilometrů a připravilo ji v roce 2005 město Bystřice nad Pernštejnem.

Výchozím bodem je obec Dalečín, kde se nachází zřícenina hradu i budova bývalého zámku. S prohlídkou stezky lze začít i od konce, tedy od úpravny vody v obci Švařec. Jednotlivé panely stezky na sebe navazují jen volně. Pohodlnější směr však vede po proudu, od konce Vírské přehrady po hráz, a poté přes obce Vír a Koroužné až do Švařce.

Celá trasa má celkem 22 zastávek u naučných tabulí. Šestnáct z nich je zaměřeno na vodohospodářství a zbylých šest se věnuje obcím, které se nachází na trase naučné stezky. Trasa vede většinou po klidných místních komunikacích.

Půvab zdejší přírody a krajiny umocňuje vodní nádrž Vír I. Stavba vodního díla začala v roce 1947 a skončila roku 1957. Mohutná hráz Vírské přehrady je třetí nejvyšší v republice.

SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ