KDY: kdykoliv
KDE: Velké Dářko
ZA KOLIK: zdarma

Lorem ipsum dolor sit amet…

Území rašelinišť a krajinu připomínající severskou tundru turistům přibližuje dvanáct panelů a dva vyhlídkové body. Dřevěný povalový chodníček nad rašeliništěm rovněž uhýbá do Národní přírodní rezervace Dářko a stometrová odbočka ukazuje nitro blatkového porostu. Kromě vzácné borovice blatky si tam příchozí mohou všimnout například suchopýru pochvatého, klikvy bahenní a dalších rostlin, na něž upozorňují informační tabulky.