KDY: podle otvírací doby muzea
KDE: Velké Meziříčí
ZA KOLIK: podle aktuálního ceníku

Lorem ipsum dolor sit amet…

Zámek se pyšní také takzvaným Sarajevským salónem s postelí, na které odpočíval císař František v roce 1909 v době císařských manévrů. Zajímavým exponátem je rovněž kapesník potřísněný krví umírajícího následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, který hrabě Harrach coby pobočník císaře a tehdejší majitel meziříčského panství přivezl do Čech po sarajevském atentátu. Na 64 metrů vysoké věži kostela svatého Mikuláše stojícím na meziříčském Náměstí jsou umístěny hodiny s největším svítícím ciferníkem v České republice. Ten má průměr 4,2 metru, ručičky měří 2,2 a 1,7 metru.