V lomu obvykle bývá čistá voda po celou letní sezonu. Kolem se rozkládá pláž s lavičkami, parkoviště je opodál, stejně jako stánek s občerstvením a toalety. Kromě lomu je v Dolní Rožínce možné navštívit také strašidelný zámek Draxmoor patřící k nedalekému westernovému městečku Šiklův mlýn u Zvole nad Pernštejnem, zámecký anglický klasicistní park, na něj navazující lesopark Templ s postupně opravovanými romantickými objekty či umělou zříceninu kaple v lese Jivina (po levé straně od silnice vedoucí do Strážku, asi kilometr za vsí) z konce 18. století.