Jen od začátku prázdnin zasahovali hasiči na Vysočině u čtrnácti požárů v přírodním prostředí – hořely louky, lesy i pole. Plameny pohltily majetek za více než 600 tisíc korun. Ve většině případů stála za požáry nedbalost nebo neopatrnost.

Víkend má být slunečný, teplý, a hlavně suchý, což vybízí k rozdělání ohně a opékání buřtů a špekáčků ve volné přírodě. Aby se však pohodový piknik nezměnil v drama za účasti hasičů, je nutné řídit se prověřenými radami a doporučeními.

„Pokud se rozhodneme rozdělávat oheň v přírodě, pak bychom měli mít na paměti, že od okraje lesa se smí oheň rozdělávat ve vzdálenosti padesáti metrů, od stohu ve stometrové vzdálenosti," upozorňu-je krajský vyšetřovatel příčin vzniku požáru Jiří Zelenka.
Podle něj je velmi důležitý správný výběr místa, kde plánujete oheň rozdělávat.

Ohniště by mělo být dostatečně vzdálené od budov a dalších objektů. Jiskra, která z ohniště odlétne, totiž velmi snadno může zapálit třeba střechu domu.

Jako jeden příklad za všechny může posloužit květnový požár kopule věže zámku v Červené Řečici. Právě tam totiž kastelán nedodržel dostatečnou vzdálenost ohniště od objektu a jiskra, která z ohniště odlétla, způsobila požár, u kterého zasahovalo sedm hasičských jednotek.

„Vždy bychom měli rozdělávat jen takový oheň, který umíme zvládnout. Ohniště by mělo také být obloženo kameny, aby nám z něj oheň ‚neutekl'. Po ruce musíme mít vždy dost vody na případné rychlé uhašení ohně, a oheň nikdy nenecháváme bez dozoru", upozorňuje Zelenka.

Někdy se ovšem stane, že oheň nechce chytnout, a ve snaze zapálit jej co nejdříve se lidé uchýlí ke krajní a velmi nebezpečné možnosti – použijí naftu, benzin či jinou vysoce hořlavou látku. Tímto způsobem se ale oheň nezapaluje. Plameny, které pak z ohniště vyšlehnou, mohou člověka velmi vážně zranit.

A stejně jako rozdělání ohně je důležité i jeho správné uhašení. Ohniště by se mělo dostatečně prolít vodou. Pokud z něj vybíráme uhlíky, pak je vždy ukládáme do plechové nádoby. Nikdy ne do nádoby plastové!

„Povinností každého občana je ze zákona chovat se tak, aby požár nevznikl. Pokud už se tak stane, pak je každý požár nutné oznámit hasičům," upozorňuje Zelenka.

(edi)