Dopouští se totiž přestupku podle zákona o požární ochraně. Fyzické osoby mohou shrabanou trávu pouze pálit na hromadě, což znamená provádět kontrolované spalování hořlavých látek.

I to je však třeba provádět jen s největší opatrností. „Plošné vypalování porostů je zakázano i podnikajícím fyzickým a právnických osobám. Ty mohou dostat pokutu až půl milionů korun. Spalování musejí předem ohlásit příslušnému hasičskému sboru kraje, který může stanovit podmínky této činnosti nebo ji úplně zakázat,“ informovala mluvčí Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina Denisa Vrbová.

Půl milionu pokuty může však být uděleno nejenom nelegálnímu „paliči“, ale i tomu, kdo již vzniklý požár neohlásí hasičům. Nejenom potřebných zásahů, ale i planých poplachů, kdy jednotka vyrazí k předem neohlášenému pálení klestí, zatímco by byla potřebná úplně někde jinde, přibývá.

Upozornit je třeba také na oblíbené pálení čarodějnic, které vypukne prakticky ve všech městech i obcích ve středu. „Protože u nás hasiči pálení čarodějnic sami pořádají, mají všechno pod kontrolou. Jsou přítomni až do konce a neodejdou, dokud ohniště řádně nezabezpečí,“ popsal Jan Mareček z malé obce v těsné blízkosti Žďáru nad Sázavou.

„Pálení se hlásí na telefonním čísle 950 270 106. Je třeba uvést jméno, telefon na osobu, která spalování bude provádět, místo spalování, datum, hodinu. Při ohlášení by lidé neměli používat čísla linek tísňového volání, které slouží k přímé pomoci postiženým,“ uvedla mluvčí hasičů Denisa Vrbová.

Novinkou je nyní i možnost ohlášení pálení prostřednictvím elektronického formuláře na internetových stránkách www.hasici-vysocina.cz, který je pod názvem Pálení klestí na horní liště.