„Lidé zcela nepochopitelně dávají do blízkosti topidel hořlavé materiály - dokonce i barvy či laky, čímž se riziko vzniku požáru samozřejmě zvyšuje. Kotelny domů jsou nezřídka spíše skladem starého harampádí,“ konstatovala mluvčí Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Petra Musilová.

Za pořádek v kotelně a nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu, ne kominík. Ale právě kominíci mají teď plno práce s čistěním a kontrolou komínů. Zajistit si minimálně jednou za rok odbornou kontrolu komínu doloženou dokladem nařizuje nová vyhláška, která vstoupila v platnost v lednu tohoto roku.

„U používaných spalinových cest se kontrola provádí minimálně jednou ročně. Popíše se stávající stav a případné nedostatky a změny. Orientační cena, bez čištění, včetně zápisu je od 300 korun bez DPH,” řekl kominík Jan Leksa. Ten aktuálně zkontroluje šest až dvanáct komínů za den, přičemž největším nedostatkem, se kterým se setkává, je připojení nového spotřebiče na starý komín.

„Již od září jsem byl nucen z důvodu vytížení kapacity omezit příjem nových zakázek na čistění a kontrolu spalinových cest. Volné termíny mám až v lednu či únoru,” podotkl žďárský kominík.

Obdobně je na tom s naplněností diáře objednávkami kominík Jaroslav Podsedník. Svoji klientelu má nejen v Bystřici nad Pernštejnem a na trase do Žďáru nad Sázavou, ale objíždí i vesnice ve směru na Brno. „Nové zakázky už letos nestihnu, zapisuji si je na leden,” sdělil také Jaroslav Podsedník.

Zhruba stovku komínů zkontroluje počínaje příštím týdnem také novoměstský kominík Václav Sváček. O jeho služby se hromadně přihlásili obyvatelé Věcova a jeho místních částí.

A přestože lidé v kotlích topit teprve začali, hasiči již v průběhu uplynulého měsíce vyjížděli v kraji k šesti požárům objektů. Přímo na Žďársku prozatím v souvislosti s topidly a komíny nezasahovali. Pestrý byl ale z pohledu Musilové začátek tohoto roku. Od 1. ledna do 31. března mají v záznamech ve žďárském okrese 13 požárů.

„Pokud se stane a chytnou saze v komíně, lidé by nikdy neměli požár hasit vodou. Mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce k výbuchu,“ varuje mluvčí s tím, že do příjezdu hasičů se mohou lidé pokusit plameny zkrotit pomocí vhazování malého množství písku vymetacími dvířky nebo ze střechy na vnitřní stěny komína. Lze také použít práškový hasicí přístroj.

-------------

Užitečné rady

- před zahájením užívání jakýchkoliv topidel důkladně přečíst návod na použití od výrobce a těmito informacemi se řídit

- neskladovat v topné místnosti hořlavé materiály, jako jsou barvy, laky apod.

- komíny a kouřovody udržovat v dobrém technickém stavu, provádět pravidelné čištění komínů a topidel

- požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu

více na www.hasici-vysocina.cz