„Číslování bude probíhat postupně podle abecedního seznamu a váže se vždy k podnikateli a adrese provozovny. Tudíž jeden podnikatel - fyzická osoba nebo právnická osoba může mít více identifikačních čísel provozovny,“ informovala Marie Nováčková, vedoucí oddělení obecního živnostenského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem.

Přidělování desetimístných čísel podnikatelům, na které se nové zákonné ustanovení vztahuje, bylo zahájeno 1. července.

Platným provozovnám, které byly zřízeny před 1. červencem 2010, přidělí živnostenský úřad identifikační číslo nejpozději do jednoho roku a podnikatele o tom rovněž vyrozumí.

Ten pak musí číslo viditelně umístit na provozovnu nejpozději do 1. srpna příštího roku.Pokud tak neučiní, hrozí mu pokuta do výše sto tisíc korun.

Co všechno tedy musí na obchodě, stánku, pojízdné prodejně a dalších podobných provozovnách živnostníků „viset“?„Po přidělení identifikačnho čísla provozovny musí být provozovna trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením podnikatele, rovněž jeho identifikačním číslem a nově též identifikačním číslem provozovny. Mobilní provozovna a automat musí být rovněž označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby,“ vysvětlila Marie Nováčková.

V případě, že podnikatel svoji živnost ukončí, je povinen úřadu sdělit adresu, na které bude možné vypořádat jeho případné závazky. „Dále je podnikatel povinen ohlásit i každou změnu adresy pro vypořádání závazků, a to po dobu čtyř let ode dne ukončení činnosti v provozovně,“ dodala vedoucí bystřikého živnostenského úřadu Marie Nováčková.