„Tématem bude jednotná žádost pro rok 2019 - přímé platby, přechodné vnitrostátní podpory, LFA – dnes již ANC, AEKO a ekologické zemědělství. Dále se na školení budou probírat podmínky správné zemědělské praxe a cross compliance, tedy kontroly podmíněnosti,“ informoval za organizátory akce Václav Říha, ředitel Regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) Brno. Pořadatelem semináře určeného pro zemědělce je Ministerstvo zemědělství České republiky a SZIF; přednášet při něm budou pracovníci RO SZIF Brno a akreditovaní poradci.

Po skončení informativního školení zaměřeného na dotace proběhne krátké seznámení s novinkami v „zelené naftě“ pro zemědělství v letošním roce, a to pracovníky Celního úřadu pro Kraj Vysočina.