Aby bylo množství vypouštěných zplodin co nejmenší, zahájili v polovině července ve Žďasu rekonstrukci odsávání elektrických obloukových pecí na ocelárně provozu metalurgie.

Rekonstruované zařízení nyní funguje ve zkušebním provozu. „Jedná se o výrazný ekologický počin, díky němuž se především významně sníží úniky zplodin do ovzduší. Zároveň také samozřejmě dojde ke zlepšení pracovního prostředí v ocelárně,“ vypočítal výhody rekonstrukce Jaromír Ošťádal, výrobní ředitel Žďasu.

Původní odsávání obloukových pecí bylo totiž již téměř dvacet let staré, projektované na nižší množství odsávaného vzduchu. Rekonstrukcí odsávacích tras včetně ventilátorů se však množství odsávaného vzduchu zvýší. Součástí rekonstrukce byla také výměna 720 kusů filtračních hadic.

200 milionů korun

Kromě oprav nového odsávacího zařízení čeká Žďas ještě modernizace slévárny, která by měla finišovat na podzim příštího roku. Kromě zproduktivnění práce ve formovně, zvýšení kvality povrchu odlitků a snížení procenta zákonitě vznikajících vad je nemalým přínosem modernizace také efekt ekologický.

Zatímco dříve Žďas veškerý odpad ve formě písku s pryskyřicí vyvážel na ronovskou skládku, nyní se bude použitý písek po vyčištění vracet zpátky do výroby. Tam bude využíván tak dlouho, dokud bude mít požadovanou kvalitu. „Několikanásobně se takto sníží množství námi vyváženého odpadu, a s tím také samozřejmě i dopravní zatížení,“ vysvětlil Jaromír Ošťádal.

Přechod na metodu samotuhnoucích směsí, která je u nás i ve světě poměrně hojně rozšířená, přijde Žďas na bezmála dvě stě milionů korun. Modernizace slévárny zároveň ulehčí práci zaměstnancům výroby odlitků, neboť odpadne fyzicky náročná práce s pneumatickými pěchovačkami, která byla často zdrojem nemocí z povolání.

-----------

Vzduch na Vysočině bude čistější

Firmy Kronospan v Jihlavě a ŽĎAS podle Integrovaného registru znečišťování ministerstva životního prostředí nejvíce škodí ovzduší na Vysočině. Kronospan CR a Kronospan OSB vypustily podle posledních údajů za rok do ovzduší 842 tun znečišťujících látek, z toho 16 tun rakovinotvorného formaldehydu. Žďas kromě jiného 123 tisíc tun oxidu uhličitého.

To se v případě Kronospanu i pod nátlakem veřejnosti – výrazně mění. Třeba Kronospan od roku 2003 vynaložil do technologií, jež sníží znečišťování životního prostředí, dvě miliardy korun. V tomto trendu chce pokračovat. Méně škodlivin do ovzduší vypouští i žďárský Žďas, kde je ve zkušebním provozu nové odsávání elektrických obloukových pecí v ocelárně provozu metalurgie.

Jana Ševčíková