Právě pro rodiče, školy i samotné žáky se okresní hospodářská komora ve spolupráci se žďárským úřadem práce a městskými úřady rozhodla vydat publikaci pod názvem Firmy Vysočiny, kde se podniky ze žďárského okresu prezentují.

„Cílem vydání publikace je probudit zájem žáků a studentů o technické profese, ukázat jim možnosti uplatnění, odměňování a dalšího odborného růstu podporovaného firmou,“ vysvětluje Vladimír Sommer z Hospodářské komory ve Žďáře nad Sázavou.

Kniha by měla vyjít v průběhu září a bude distribuována do všech základních a středních škol okresu. Do rukou ji dostanou výchovní poradci jednotlivých škol, kteří pak využijí publikaci při spolupráci se žáky a jejich rodiči.

O řemeslníky mají firmy zájem

„Hlad“ po dobrých řemeslnících a technicích mají podle žďárské hospodářské komory téměř všechny větší strojírenské, stavební a také textilní firmy na Žďársku.

O potřebě absolventů výučních oborů svědčí také statistiky úřadu práce. K 31. srpnu tohoto roku evidoval tento úřad celkem 556 volných míst pro pracovníky se středním odborným vzděláním. To jsou poměrně vysoká čísla oproti pozicím určeným absolventům vyšších odborných škol nebo bakalářských studijních programů, pro něž by se ve stejném období našlo pouze jedno volné místo.

Mnozí žáci totiž často v době výběru střední školy či učebního oboru neuvažují o tom, kde budou mít za několik let možnost pracovat. To potvrzuje také dvacetiletý Petr Horák ze Žďáru. „Když jsem se měl po základce rozhodnout, kam půjdu, zvolil jsem gymnázium s tím, že se pak uvidí. Na vysokou jsem se ale nedostal, a teď nemohu sehnat práci. Kamarád se vyučil truhlářem, a hned po škole se o něj zaměstnavatelé mohli přetrhnout,“ popisuje mladík.

Právě truhlářství patří k profesím, u nichž se na Žďársku takřka kryje nabídka volných míst s počtem okamžitých zájemců o tuto pozici.

„Nedostatkovým zbožím“ jsou ale především zájemci o pozice jako svářeč a formíř, kde na celkem dvacet osm volných míst připadají jen tři uchazeči o toto zaměstnání.

Velký zájem mají firmy také o zámečníky, kováře, nástrojaře, montážní a stavební dělníky a o obsluhu strojů a zařízení . Lidem, kteří by se chtěli do některých z těchto profesí přeškolit, nabízí žďárský úřad práce množství rekvalifikačních kurzů.

Velkému zájmu veřejnosti se tradičně těší nejen kurzy účetnictví, administrativy a výpočetní techniky, ale i svařování a obsluhy stavebních strojů.