„Už jsme schválili způsob financování průmyslové zóny Jamská II. Jamská I je už prakticky plná a město by mělo mít dostatek ploch pro rozvoj podnikání ve městě,“ potvrdil starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

Financování průmyslové zóny Jamská II je ovšem přímo závislé na získání peněz z dotačního titulu. „Závisí to na tom, zda dostaneme dotaci. Ta by mohla z pětaosmdesáti procent pokrýt financování infrastruktury. Jistotu, zda ji získáme, bychom měli mít v průběhu prosince,“ vysvětlil Martin Mrkos.

Pozemky už město vykoupené má, jedenáctihektarová plocha ale musí být zasíťována. „Musíme vybudovat přípojky sítí a komunikace. A plánujeme tam i vznik nové křižovatky, která by měla být propojkou na ulici Novoměstská. Celkový odhad nákladů je sto milionů korun. Pro město by bez dotace takto rozsáhlý projekt nebylo možné ufinancovat,“ poznamenal Martin Mrkos.

„V konečné fázi bychom chtěli, aby se nám podařilo zajistit vyrovnaný rozpočet. Toho chceme dosáhnout následným prodejem pozemků jednotlivým firmám,“ doplnil místostarosta Žďáru Josef Klement.

Kolik firem bude nakonec v průmyslové zóně Jamská II umístěno, není zatím ještě jasné. Určitou představu už ale radnice má. „Rádi bychom poskytli prostor zejména pro rozvoj místních firem. Takových, které se kdysi z garážových prostor přesunuly do větších, a stále mají snahu růst a expandovat. Pokud by měl přijít investor odjinud, pak bychom chtěli, aby to byl investor s vyšší přidanou hodnotou. To znamená aby to byla firma, která zaměstná kvalifikované lidi, dobře je zaplatí a neodejde nám za pár let jinam,“ představil vize radnice Martin Mrkos.

Pokud se městu podaří na dotaci dosáhnout, infrastruktura v průmyslové zóně Jamská II bude hotova už v průběhu příštího roku. „Nové firmy by se tam pak mohly začít umisťovat od roku 2021. Jestliže ale dotaci nedostaneme, budeme muset počkat na vyhlášení nového dotačního programu a vybudování průmyslové zóny se tak zpozdí,“ upozornil na další možnost, která může nastat, Martin Mrkos.