Brtnice, Jihlava - Brtnický zámek přes dvacet let sužovaly soudní tahanice. Nyní se obě strany sporu konečně domluvily a majitel, kterým je Nadace Svébyt, může začít s rozkvětem zámku. K tomu ovšem potřebuje peníze.

V první fázi nutné opravy spočítal architekt Oleg Rybnikář, zakladatel Nadace Svébyt, na bezmála 120 milionů korun. V dalších fázích, už za provozu zámku, by si potom postupně vyžádal opravy přibližně za dalších téměř 300 milionů korun.

Priority, co je potřeba na zámku udělat v prvé řadě, má určené. „Celkem máme připraveno asi 13 dílčích projektů. Již byly opraveny střechy a nyní bychom určitě chtěli udělat fasády a zasklít okna. Zámek jich má odhadem 150, z nich jsou dvě třetiny rozbité. Souběžně bychom chtěli vytvořit technologické a sociální zázemí. Není hezké, když se na akce musí navážet bakelitové kadibudky," popsal priority Rybnikář, který tyto úpravy odhadl na necelých 90 milionů korun. Na ně by potom navázala rekonstrukce schodišťové komunikace s pří-mým vstupem do zámku na třetí nádvoří z parku a celková úprava zámeckého parku. Práce na projektové dokumentaci již byly zahájeny.

„Za poslední roky se podařilo na opravu střech získat sedm milionů korun a je to výrazné zlepšení. Do zámku již nezatéká a dřevomorka se přestala šířit. Když se podaří udělat okna, tak se bude moci temperovat a postupně oživovat interiéry," dodal Rybnikář k tomu, proč jsou nová okna nezbytnou aktuální investicí do zámku. Rád by na zámku v brzké budoucnosti viděl například minipivovar, restauraci, vinárnu, ubytování, školicí středisko a také služby.

Majitel zámku se proto snaží získat alespoň na tyto prv- ní úpravy zhruba sto milio- nů korun z evropských fondů. V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) je asi 3,5 miliardy korun na rekonstrukce památek. Jednal i s jihlavskou radnicí o tom, aby opravy brtnického zámku zařadila do Integrovaného plánu rozvoje území jihlavské sídelní aglomerace (IPRÚ JSA).

Rybnikář s jihlavskou radnicí jedná o zařazení do IPRÚ JSA už od letošního jara a podle svých slov poskytl úřadu všechny požadované podklady.

„Pokud bychom byli do tohoto integrovaného plánu zařazeni, tak je fakticky jistota, že bychom peníze na opravy získali," uvedl Rybnikář, proč ho tento způsob získání peněz zajímá. Ten už počítal s tím, že bude zámek do plánu radnice zařazen.

V posledních týdnech se ale Rybnikář dozvěděl, že tomu tak zřejmě nebude. Proto se v minulém týdnu sešel s primátorem Jihlavy Rudolfem Chloupkem a jeho náměstky.

„Ano, pan Rybnikář projevil zájem, aby byl zámek do tohoto plánu zařazen, ale nedodal představu toho, co by se tam mělo udělat a za kolik peněz. Proto do finální podoby IPRÚ JSA zámek zařazen není," odůvodnil primátor Chloupek fakt, že zámek, v zatím stále ještě pracovním znění plánu, není zařazen.

Podle Chloupka také nebylo zřejmé, z čeho chce Nadace Svébyt své projekty předfinancovat, protože peníze na účet chodí až poté, co jsou profinancované. Zastupitelé budou finální podobu integrovaného plánu schvalovat na svém zasedání v pondělí 14. prosince.

Zámek Brtnice má možnost podle něj zažádat si o peníze cestou individuálních žádostí v dalších operačních programech. „Individuální žádosti jsou a budou podávány, ale pravděpodobnost jejich schválení nedokáže nikdo odhadnout," dodal Rybnikář. Podle něj by zařazením zámku Brtnice do IPRÚ JSA nevznikly jihlavské radnici žádná rizika ani náklady.

„Rekonstrukce a revitalizace brtnického zámku asi deset kilometrů od krajského města je v zájmu všech občanů jihlavské sídelní aglomerace," dodal Rybnikář s tím, že se bude snažit získávat peníze na opravy i jinou cestou.

„Ve hře je například možnost získat peníze na spoluúčast od donátorů či veřejnou sbírkou nebo pronájmem," poznamenal Rybnikář. Nicméně i tomuto musí předcházet úspěšně získaná dotace na konkrétní záměr. V případě zámku a Nadace Svébyt jako neziskové organizace je možnost získat dotaci na opravy ve výši 85 procent výdajů. Zbylých patnáct procent spoluúčasti by zámek sháněl jedním z výše uvedených způsobů či investičním úvěrem a rovněž pronájmem části prostor komerčním společnostem.

Zámek totiž nabízí své prostory i pro komerční využití. Tímto způsobem chce získávat peníze, které použije právě na potřebné rekonstrukční práce. Do budoucna chce majitel vytvořit také určitý ceník pronájmu zámeckých prostor a dát aktivitám na historické památce nějaký řád.

„Velký potenciál vidím v tom, že krajské město je od Brtnice nějakých sedm minut jízdy. Nabízí se tedy do budoucna možnost zavést i třeba nepravidelné linky MHD na zámek, které by zvýšily návštěvnost," popsal k dalším plánům majitel Rybnikář, kterého zámek v posledních měsících zaměstnává na plný úvazek.