Podpora místních aktivit je tedy prioritou, co se týká vnímání společenské odpovědnosti firmy?
Určitě. Chceme ve městě a jeho okolí zanechat nějaký otisk, především ve formě společenské a finanční podpory aktivit v regionu, a pomáhat účelně. Často podporujeme mládež, různé sportovní a kulturní aktivity a podobně. Nezapomínáme ale ani na ty, kteří už nejsou nejmladší, takže rádi podporujeme i seniory.

Pomáháte i v oblasti zdravotních a sociálních služeb…
Ano, třeba jsme finančně podpořili nákup přístroje pro nepřímou srdeční masáž pro žďárskou záchrannou službu či přispěli na pořízení artro-skopické věže pro novoměstskou nemocnici, spolupracujeme i s Domácím hospicem Vysočina. Ovšem snažíme se být aktivní a působit všemi směry, například v rámci platformy žďárských zaměstnavatelů se snažíme prezentovat, komunikujeme a přinášíme pro radnici i další místní organizace náměty na to, na čem by v regionu bylo přínosné zapracovat.

DEL se zabývá mechanizací technologických procesů a obecnou automatizací. Můžete to přiblížit laikovi?
Není to tak těžké, jde o standardní řešení procesů, jež jsou kolem nás, a je jedno, zda ve strojírenské, potravinářské výrobě či v automobilovém průmyslu. Každý výrobní proces má standardní postupy, v nichž se pohybují lidé nebo zařízení, jež ten proces automatizují. Lidskou práci v provozech nahrazujeme roboty, jednoúčelovými manipulátory, tedy zařízeními, co práci zjednoduší, zároveň ji vykonávají přesněji než člověk a jsou neúnavné. Připravují lepší podmínky ke splnění požadavků kladených na kvalitu a efektivitu výroby.

Stále sledujete nové trendy…
V současné době hýbe světem Internet, a toto téma se nevyhýbá ani naší práci. Jestliže všichni surfují a nakupují na Internetu, my již delší dobu řešíme téma , které bylo v nedávné době pojmenováno jako INDUSTRY 4.0, neboli čtvrtá průmyslová revoluce. Jsou to sofistikovaná řešení, která nesou prvky takzvané totální automatizace. Zjednodušeně jde o to, že to, co dříve žilo samo o sobě, se nyní prezentuje na Internetu, hovoříme o takzvaném Internetu věcí. Abych to trochu přiblížil: vše míří k tomu, že zařízení přistupují a mohou být přístupná přes Internet. To, co bylo tedy nedávno pojmenováno jako INDUSTRY 4.0 , naše společnost již delší dobu aplikuje a naplňuje ve svých řešeních.

Společnost DEL začínala v roce 1995 se sto dvaceti zaměstnanci, dnes jich má tři sta. To svědčí o úspěšném rozvoji firmy, plánujete ji dál rozšiřovat?
Plány máme samozřejmě velké, protože kdo ustrne, je na začátku konce. Rádi bychom své kapacity rozšířili i co se týká prostoru – chtěli bychom vybudovat inovační centrum, kde by byl prostor pro další techniky a inženýry, protože místem jsme nyní poněkud limitovaní.

Co považujete za hlavní prvek úspěchu firmy?
Dobře víme, že základem úspěchu společnosti jsou její zaměstnanci – spolupracovníci zodpovědní, pracovití, kreativní a především zapálení.

DEL je inženýrská společnost, dvě třetiny vašich zaměstnanců tvoří technici. Je těžké kvalitní zaměstnance získat?
Ano, získat mladé lidi, kteří se chtějí realizovat v technických oborech, je docela komplikované. Ti, co pocházejí z regionu, ale technické školy absolvují jinde, se ne vždy touží vrátit do Žďáru. To je pro další rozvoj společnosti trochu limitující. Další „kolizí" může být fakt, že zakázky nerealizujeme přímo ve Žďáře či blízkém okolí, ale doslova po celém světě. Po našich odbornících tedy kromě jazykové vybavenosti vyžadujeme i flexibilitu ohledně nutného cestování. Velmi si vážíme lidí ochotných pracovat mimo sídlo firmy i jejich rodin, které to přijímají s porozuměním. Je to náročné i pro ně, jsme si toho vědomi.

Jak tedy perspektivní pracovníky sháníte?
Snažíme se je podchytit už jako studenty, pro středoškoláky i vysokoškoláky nabízíme podpůrné aktivity, vedení diplomových či bakalářských prací, různé letní aktivity, praxe a brigády či stipendijní programy. Prostě se s nimi snažíme vztahy udržovat, ale někteří se nám samozřejmě „ztratí". Pořádáme veřejné prezentace, pravidelně se účastníme festivalu vzdělávání, a naši společnost představujeme i při dnech otevřených dveří v jednotlivých školách, abychom co nejvíce mladých lidí zaujali, oslovili tím, že jim v budoucnu můžeme nabídnout pro ně perspektivní zaměstnání… Mnoho mladých lidí se sem ale po studiích nevrátí.

Proč myslíte, že to tak je?
Má to svoji logiku, v současné době mladou generaci hodně táhne spíše život ve velkém městě a samozřejmě příležitosti, které tam má.

Myslíte si, že u nich převáží vidina prostředí nad samotnou prací, jež, když jde o stejný obor, není zřejmě jinde tolik rozdílná?
Na to se mi těžko odpovídá, nevím, je to jistě individuální. U mladých lidí bez závazků budou jistou roli hrát zřejmě i jiné možnosti vyžití ve volném čase, než jaké jim nabízí město jako Žďár. Je ale pravda, že mnozí se sem vracejí později, poté, co získají nějaké zkušenosti, a chtějí se usadit a založit rodinu. Mají už pak jiný pohled na svět, i zájem rozvíjet se v oboru tady, v našem malém městě. Také je tu zdravější prostředí pro jejich děti.

Pořádáte exkurze i pro širokou veřejnost?
Určitě, tradiční je třeba den otevřených dveří na 1. máje. Loni jsme se také připojili k místním zaměstnavatelům při velkém dni otevřených firem. Pokusili jsme se nějak výrazněji dát najevo, že tu jsme, že se o lidi zajímáme a že jsme schopni nabídnout jim v našem městě zajímavou budoucnost. Snažíme se tedy i touto formou. Zda se budou zajímat školy či rodiče, samozřejmě ovlivnit nemůžeme.

Na své zaměstnance máte a vlastně musíte mít vysoké nároky. Když kvalitního pracovníka získáte, jak si ho udržíte?
My se jako podnik chceme dál rozvíjet, a trvalý rozvoj firmy je podmíněný i trvalou péčí o zaměstnance. A to je pro nás kombinace různých forem podpory – jak zajištění například dalšího vzdělávání, tak poskytnutí benefitů. Co se týká těch měřitelných, naši pracovníci mají pět dnů placené dovolené navíc, tedy pětadvacet dní, poskytujeme jim příspěvek na stravování. Dalším benefitem je příspěvek na penzijní připojištění. Vypracovali jsme si věrnostní systém, který je, dá se říci, motivační a stabilizační – podle odsloužených let jde procentuální část hrubého příjmu přímo na účet konkrétního zaměstnance.

A jak je to se vzděláváním zaměstnanců?
Máte pravdu, že my potřebujeme zaměstnance skutečně na špičkové úrovni, ať už jde o jejich odbornost či znalost cizích jazyků. Proto máme vypracovaný i systém vzdělávání a myslím, že z tohoto ohledu je náš přístup jako zaměstnavatele nadstandardní. Využíváme hodně naše vzdělávací centrum, docházejí sem lektoři angličtiny, němčiny či ruštiny. Na druhou stranu zároveň musíme připomenout i to, že někdy není snadné probudit u lidí chuť dál se vzdělávat. Přece jen jsme jen lidé, a jsme pohodlní, snažíme se tedy také vyhodnotit, zda pracovník má o doplnění vědomostí skutečný zájem a společnost pak bude moci využít, co se naučí.

Předpokládám, že požadovaným základem jazykových znalostí uchazečů o práci u vás je angličtina…
To je opravdu standard, který u nově příchozích členů našeho kolektivu očekáváme. Samozřejmě ne vždy jsme spokojení, ačkoli to jsou lidé vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělaní, ale to je spíš do diskuse o kvalitě vzdělávacího systému. Důležité je, že my jsme připravení na to, abychom ty případné nedostatky dorovnali.

Zaměstnanci kterých profesí vám momentálně nejvíc chybí?
Rádi bychom naše řady posílili v oblasti konstrukce mechanických sestav, projekce, v oblasti softwaru, ovšem lze říci, že to je trvalý stav. Jednak všichni stárneme, takže někteří kolegové odcházejí do důchodu, jednak určité fluktuaci rovněž nezabráníte. Především ovšem podnik, jak se vyvíjí, potřebuje vyvíjet také kolektiv.

Jak vidíte příštích dvacet let společnosti DEL?
Máme úspěšnou historii. Úspěch nepřišel sám od sebe. Za dvacet let jsme měli lepší, ale i horší období, a vždy jsme s podporou našich spolupracovníků „přežili" a posílili. A to nás velmi zavazuje. Dobrý zvuk doma i ve světě chceme mít i nadále, chceme udržet silnou pozici na trhu i přízeň našich zákazníků, již svými náročnými požadavky posouvají naše znalosti, a tak nás „nutí" k trvalému zlepšování. Chceme prodávat kvalitní produkty, být špičkou ve svém oboru, a zároveň atraktivním zaměstnavatelem pro další generace techniků, inženýrů, montérů a dalších lidí žijících na Vysočině. Proto se snažíme být vždy o krok napřed. Je to nutné.

DEL, a. s.

Akciová společnost DEL sídlí ve Strojírenské ulici ve Žďáře nad Sázavou. Loni oslavila 20 let své existence.
„Za těch dvacet let jsme zažili různé peripetie. Vedle pozitivních jsme si prošli i těžším obdobím, nicméně můžeme říci, že od poslední globální krize jsme stabilizovaní. V podstatě jsme se od roku 2009 během pěti let dostali na úroveň obratu, jaký jsme měli v roce 2008, jenž byl pro nás vlastně rekordní," popisuje ředitel společnosti Jiří Kabelka. „Zasáhly nás i protiruské sankce – zkomplikovaly realizaci rozpracovaných projektů," dodává Jiří Kabelka.
Společnost DEL vznikla v roce 1995 jako firma, která se zabývala tvorbou a dodávkami elektrického zařízení pro stroje a linky vyráběné místním významným strojírenským podnikem. Začínala se 120 zaměstnanci, předmětem jejího podnikání byly dodávky spojené s automatizací technologických procesů v různých odvětvích, a to od návrhu až po realizaci u zákazníka. V polovině 90. let se na trhu objevily nové, pro firmu zajímavé příležitosti, především dodávky pro automobilový průmysl.
Na přelomu tisíciletí firma reagovala na zvýšenou poptávku po komplexních dodávkách včetně projekčních prací a mechanických dodávek, stále více se specializovala na dodávky mechanizace, manipulace a robotizace pro různé technologie. Dodávky směřovaly do různých odvětví, ale oborem číslo jedna se stal automobilový průmysl. Společnost DEL si na trhu vybudovala silnou pozici.
Za 20 let společnost vyrostla a dospěla. Dnes v ní pracuje 303 zaměstnanců, může se pochlubit dodávkami do celého světa.
Samozřejmostí jsou certifikáty kvality, dodržování bezpečnosti práce a akceptace podmínek pro omezení negativního vlivu podnikání na životní prostředí.
Řešení společnosti DEL jsou na nejvyšší technické úrovni a snesou srovnání se světovou konkurencí.