„Celkově se vodné a stočné zvyšuje oproti minulému roku o jedno procento. Vodné pro rok 2017 bude 42,95 koruny a stočné bude 33,89 koruny za kubík," informoval Jaroslav Hedbávný, ředitel třebíčské divize Vodárenské akciové společnosti.

Celkem tedy i po přičtení patnáctiprocentní daně lidé od Nového roku zaplatí za kubík 88,37 koruny, což je o necelou korunu více. V porovnání s letošním rokem je vodné pro příští rok dokonce o něco nižší a naopak vyšší bude stočné.

„Již dva roky registrujeme mírné navyšování spotřeby vody. Svazek neinvestoval do žádných velkých projektů, takže objem nákladů je v podstatě konstantní. Díky větší spotřebě mohla jít jednotková cena vodného mírně dolů. Pokud by spotřeba dále rostla, tak může cena vodného klesat i nadále," poukázal ředitel Hedbávný.

Naopak v oblasti stočného se v posledních letech investovalo do rekonstrukcí kanalizací i do staveb nových čistíren v menších obcích. „Každá nová čistírna spotřebovává elektrickou energii a přináší s sebou i další náklady týkající se provozu. Ještě větší dopad do výše stočného má závazek příjemce dotace. Ze stočného musíme generovat zisk, ze kterého získáme prostředky na další obnovu," popsal šéf třebíčské divize vodárenské firmy.

Zdražují i jinde

Podobně zdůvodňují navýšení ceny za vodu také v dalších okresech Vysočiny. Cena pitné vody se stočným na Žďársku stoupne od 1. ledna o 2,5 procenta. Lidé vydají za metr krychlový včetně daně 94,90 koruny, v porovnání s letoškem to je o 2,30 koruny více. Ceník pro příští rok už schválilo předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. „Zvýšení ceny je dáno závazky svazku spojenými s čerpáním evropských dotací," sdělila předsedkyně svazu Dagmar Zvěřinová.

Velké vodárny na Vysočině většinou mění ceníky s novým rokem. Pouze na Jihlavsku se ceny letos měnily až v červenci. Cena metru krychlového pitné vody se stočným v tomto okrese stoupla o 5,5 procenta na 92,51 koruny.