Maloobchodník každým rokem zvyšuje množství potravin, které daruje ze svých obchodů. Loni to bylo 2 800 tun potravin. V letošním roce překročí jeho pomoc potravinovým bankám tři tisíce tun, k nimž se na začátku roku veřejně zavázal. Naplnit tento cíl pomůže i jedenáctá dodávka.

„Děkujeme zástupcům potravinových bank za energii a elán, který vkládají do naší každodenní spolupráce. Poděkování patří i našim zaměstnancům v prodejnách, kteří tvoří druhý článek pomyslného řetězce nezbytného k tomu, aby neprodané potraviny dostaly odpovídající uplatnění a jako dar pomohly lidem v nouzi,“ říká Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

Třetím článkem řetězce je logistika. „Proto darujeme další dodávku s chladící vestavbou, jež umožní svoz a distribuci neprodaných čerstvých potravin. A k dodávce samozřejmě přidáváme i finance na její provoz a zimní pneumatiky, aby mohl přísun potravin z Alberta probíhat celoročně,“ dodává Jiří Mareček.

Pomoc po celém Česku

Albert tímto darem navazuje na 10 dodávek z minulých let, které pomáhají například v Praze, Středočeském, Jihočeském či Ústeckém kraji. Díky chladícím vestavbám, jimiž jsou dodávky vybaveny, se k lidem v nouzi dostane více čerstvých a tím i zdravějších potravin.

Obchodník každoročně přispívá na jejich provoz a servis, v loňském roce částkou 1,2 milionu korun. Jedenáctá dodávka pomůže se svozem potravin do Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj.

„Potravinovou pomoc potřebuje stále více lidí. Jen v Praze a Středočeském kraji aktuálně spolupracujeme s více než 280 organizacemi, které pečují přibližně o 78 tisíc klientů. Jedná se tak o jednu z největších potravinových bank v republice,“ popisuje Věra Doušová, ředitelka Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj.

Odpovědný reporting potravinových přebytků Snižování potravinových přebytků patří v Albertu mezi klíčové pilíře strategie udržitelnosti, kterou obchodník důsledně měří a transparentně reportuje.

„Řídíme se nejpřísnější definicí, to znamená, že z neprodaných potravin vyjímáme pouze jídlo darované k lidské spotřebě prostřednictvím potravinových bank. Vše ostatní, přestože míří k dalšímu využití a recyklaci, vykazujeme jako potravinový odpad,“ upřesňuje Jiří Mareček.

V loňském roce Albert daroval například 1 200 tun ke zkrmení zvířatům na farmách či v záchranných stanicích.