„Odstávku máme každý rok, většinou v červnu, červenci a srpnu, ale ne za šedesát procent. Letos je to dáno i tím, že úpravna včetně provozu čištění odpadních vod, jež pracuje i pro jiné firmy, má méně zakázek,“ informoval Břetislav Sedláček, pověřený řízením závodu GEAM Dolní Rožínka.

Odstávka však neznamená, že se v úpravně uranové rudy pracovat nebude. Ze zhruba sto osmdesáti zaměstnanců se omezení dotkne asi tří až čtyř desítek. A to tak, že za šedesát procent platu budou muset zůstat doma třeba jenom několik dní v měsíci. Jedná se v první řadě o lidi z chemické úpravny a také o několik zaměstnanců z laboratoří.

„Například za březen evidujeme celkem 235 zrušených směn, to znamená, že každý z pracovníků, kterých se odstávka týká, bude doma několik dní.

Někdo pět, jiný sedm nebo deset dní, nejvíce je to třináct,“ přiblížil Sedláček s tím, že někteří zaměstnanci také čerpají dovolenou. Odstávka bude patrně trvat do poloviny prázdnin, avšak není vyloučeno zvýšení objemu státních peněz vložených do provozu čištění odpadních vod.

Co se týče zaměstnanců, kteří zůstanou nějakou dobu doma za šedesát procent mzdy, existuje písemná dohoda mezi odboráři a zaměstnavatelem o přesných a včas zveřejněných podrobnostech. „Jedná se o rozpisy čerpání odstávky na jednotlivé měsíce a o podrobné přehledy pro každého zaměstnance, kterého se to dotkne. Tak, aby s předstihem věděl, které dny nepůjde do práce,“ upřesnil Břetislav Sedláček.

Horníci pracují dál

Horníků těžících uranovou rudu v dole Rožná 1 se odstávka netýká; není důvod objem práce snižovat. Těžební závod je soběstačný, o kvalitní uranový koncentrát je zájem.

Vlastní těžba se nyní provádí mezi dvacátým a dvaadvacátým důlním patrem. V současné době se v dole těží uranová ruda s obsahem 0,209 procenta uranu. Z tuny vytěžené rudniny se tedy získají dva kilogramy uranu. Průměrný obsah za celých padesát let těžby v dole Rožná 1 je přitom 0,116 procenta uranu.

V hloubce dvanácti set metrů pod zemským povrchem se nyní provádějí průzkumné vrty. Mají zjistit, zda jsou pod 24. důlním patrem zásoby uranové rudy, a to v takovém rozsahu, aby bylo ekonomicky výhodné je vytěžit.

Letos by v dole mělo být provedeno celkem osm set metrů vrtného průzkumu. Jeho první etapa bude dokončena v polovině roku. „Podle vyhodnocených výsledků vláda rozhodne, zda se bude v průzkumu pokračovat dál,“ dodal Sedláček.