Smělý nápad plánují spojit s oživením a novým využitím Drechselovy vily, unikátní kubistické stavby, která se nachází v pelhřimovské Strachovské ulici, v těsném sousedství sídla Studia A.

Projekt je zatím na začátku, odtajněn širší veřejnosti byl minulý týden na první tematické přednášce o českém kubismu a architektovi Pavlu Janákovi, díky níž mohly zavítat do Drechselovy vily první desítky zájemců o architekturu, její historii i design.

Protagonistou první přednášky a symbolickým kmotrem odvážného záměru se stal renomovaný teoretik a historik architektury Zdeněk Lukeš. „Architekt Lukeš zejména vyzdvihl originalitu tvůrčího pojetí této éry, nemající ve světě obdoby, a proto je historiky architektury tak ceněna," zdůraznil pořadatel přednášky Karel Kupec.

Jednání o budoucím reprezentativním využití výjimečné Drechselovy vily je na počátku. „Začínáme jednat s majiteli vily, jimiž je rodina Langrových, která žije v Pelhřimově. Podle výsledků těchto jednání bude jasnější, nakolik se náš záměr podaří uskutečnit," řekl za tým pelhřimovských architektů Kupec.
Pokud by se záměr povedlo naplnit, ve vile by získal zázemí nejen institut, ale mohla by v ní vzniknout i kavárna, která by byla i něčím jako klubem sdružujícím zájemce o informace z oblasti architektury a designu. „Myšlenka se na první tematické přednášce setkala s velkou odezvou, solidní podporu má i ze strany vedení města," posbíral první reakce Kupec.

Na úvodní přednášku přišli i pelhřimovští gymnazisté, kteří mají zájem o architekturu a design. Pokud se nápad s institutem podaří realizovat, mohli by pro změnu do Pelhřimova jezdit pro zkušenosti a podněty posluchači zmíněných oborů na vysokých školách.

Kubistická vila ve Strachovské ulici byla postavena podle projektu architekta Pavla Janáka a vystavěna byla v letech 1912 a 1913 stavitelem Karlem Postráneckým pro Jana Drechsela, tehdejšího pelhřimovského okresního hejtmana a císařského radu.

Dnes je považována za kubisticky cennou stavbu v rámci celé Evropy. V posledních letech zůstávaly ve vile dvě provozovny, které by podle Karla Kupce mohly najít alternativní
a zřejmě i vhodnější zázemí jinde.
Cyklus přednášek, který má ambice vyústit v založení vzdělávacího institutu zaměřeného na popularizaci architektury a designu, bude pokračovat na podzim, kdy by měli postupně zavítat do Pelhřimova architekti Ján Stempel a Martin Rajniš.

Zamýšlený mezník pro Drechselovu vilu je současně i mezníkem pro Kupcovo Studio A, které si letos připomíná 25 let své existence.