Konference byla zaměřena na vzdělávání sálových sester z Kraje Vysočina. A ty se mimo jiné učily pracovat s výrobky Medinu. „Tak takhle ideálně to vypadá, když operatér řekne sestře: Podejte mi dlahu," zněla jedna z vět lektora Vladimíra Ječmínka, když ukazoval sestrám, jak sestavit kovovou dlahu a připevnit ji k „tréninkové" kosti. To samé si pak zúčastněné rovněž vlastnoručně vyzkoušely.

Takzvané Dlahování proximálního humeru bylo jednou z mnoha částí školení, které v Medinu probíhalo po celý pátek. Během dne se průběžně střídaly přednášky s praktickými workshopy. „Pod vedením velmi zkušených lékařů traumatologů a sester," konstatovala za Medin manažerka rozvoje a řízení vztahů Jana Vykoukalová.

Účastnice kurzu získaly řadu nových teoretických znalostí z oblastí práce s operačními nástroji a péče o ně. Ověřily si také postupy při ošetřování zlomenin a principy hojení. Unikátně si pak mohly právě v rámci praktických cvičení vyzkoušet i různé techniky. „Akce byla součástí postgraduálního vzdělávání zdravotních sester a účastnice po jejím absolvování získají potřebné kreditní body," řekla Jana Vykoukalová.

Pořádání odborných seminářů a workshopů bere Medin jako součást služby a servisu spojeného s nabídkou jeho výrobků. Firmě se podařilo navázat spolupráci se špičkovými odborníky v roli odborných garantů a lektorů a pro pořádání kurzů si nechala zřídit moderní školící středisko. Vedle několika školicích místností je hlavní devizou tohoto střediska vlastní praktická dílna.

Uplatnění v praxi

Medinu se s novou formou vzdělávání podařilo ve zdravotnictví vzbudit zájem. „ O tom určitě svědčí skutečnost, že zde proběhly pro lékaře již tři odborné semináře spojené s workshopem," konstatovala Jana Vykoukalová. Účastníci těchto seminářů získávají nejen potřebné kredity, ale především mohou nové znalosti a praktické dovednosti uplatnit v praxi a zúročit je při atestačních zkouškách.

Vzdělávací aktivity Medinu míří dokonce i za hranice. Vloni na jaře měla ve vzdělávacím středisku možnost získat nové dovednosti skupina sester z polských nemocnic a aktuálně firma chystá systém školení pro zdravotní sestry ze Slovenska.